5. Sınıf Fen Bilimleri: Güneş’in Yapısı ve Özellikleri TEST - 1


Güneş’in Yapısı ve Özellikleri konusu 5. Sınıf Fen Bilimleri test soruları. Online 5. Sınıf Fen Bilimleri Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Fen Bilimleri: Güneş’in Yapısı ve Özellikleri TEST - 1
1.
Öğrenci sınav kağıdına aşağıdaki ifadeleri yazmıştır.

- Dünya onun etrafında dolanır.

- Kendine ait katmanlardan oluşur.

- Dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır.

Öğretmeni öğrencisinin cevabını doğru olarak kabul ettiğine göre, öğrencinin cevapladığı soru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Güneş’in yapısı ve özellikleri nelerdir?
Soru Açıklaması
2.
Emir Dünya ve Güneş’in büyüklükleri ile aşağıdaki maddeleri birbirine eşleştirerek model oluşturacaktır.Bu model için,

I. Bezelye’nin büyüklüğü Dünya’nın büyüklüğü ile eşleşebilir.

II. Karpuzun büyüklüğü Güneş’in büyüklüğü ile eşleşebilir.

III. Bal kabağının büyüklüğü Dünya’nın büyüklüğü ile eşleşebilir.

ifadelerini kurmaktadır.

Emir’in kurduğu ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III.
Soru Açıklaması
3.
Leman: Güneş çok büyük olmasına rağmen neden çok daha küçük görüyoruz?

Öğretmen: Çünkü --------------------

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin açıklamasının devamı olabilir?
Doğru Cevap: "A" uzaktaki nesneler gerçek boyutundan küçükmüş gibi algılanır.
Soru Açıklaması
4.
I. ----------------------------------------------

II. ----------------------------------------------

III. ----------------------------------------------

Enes defterine Güneş’in özelliklerini yazacaktır.

Buna göre Enes aşağıdaki özelliklerden hangisini yazarsa hatalı olur?
Doğru Cevap: "C" Üzerinde çukurlar vardır.
Soru Açıklaması
5.
Eda Güneş'in özelliklerini anlatan bir poster hazırlayarak sınıfta sunacaktır.

Eda'nın, posteri için aşağıdaki yargılardan hangisi uygun değildir?
Doğru Cevap: "D" Buz ve tozdan oluşmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Güneş ile ilgili,

I. Dünya etrafında döner.

II. Kendi etrafında döner.

III. Atmosferi vardır.

verilenleri kullanılarak anlatım yapılacaktır.

Öğrencilerin anlatımlarında kullandıkları bilgiler aşağıda verilmiştir.

Ayşe : I ve II

Murat : II ve III

Esra : Yalnız III

Ömer : I, II ve III

Hangi öğrencilerin yaptığı anlatımlar tamamen doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yalnız Murat
Soru Açıklaması
7.
Dünya’dan gökyüzüne bakan bir kişi Güneşi Ay’dan biraz küçükmüş gibi görür.

Bu durumun sebebi seçeneklerdeki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Güneş, Dünya’ya Ay’dan daha uzak olduğundan daha küçükmüş gibi görünmektedir.
Soru Açıklaması
8.
Dünya’mızın temel enerji kaynağı Güneş’tir.

Aşağıda Güneş’in yapısı ve özellikleri ile ilgili bir tablo verilmiştir.Arınç buna göre,

I. Güneş, Ay’dan çok büyüktür.

II. Güneş’in katmanları vardır.

III. Güneş’in şekli Dünya ile aynıdır.

IV. Güneş’e çıplak gözle bakılabilir.

V. Güneş’in yüzeyindeki patlamalar ısı ve ışığa neden olur.

Numaralandırılarak ifade edilen yorumları yapmıştır.

Buna göre Arınç’ın ifadelerinin sırasıyla doğru (D), yanlış (Y) şeklinde değerlendirilmesi istendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "D" D, D, D, Y, D
Soru Açıklaması
9.
Mehmet Öğretmen öğrencilerinden Güneş ile Dünya'nın büyüklüklerini kıyaslayacak bir cümle kurmalarını istiyor.

Buna göre hangi cümle doğru bir kıyaslama içerir?
Doğru Cevap: "D" Güneş bir futbol topu ise Dünya bir pirinç tanesidir.
Soru Açıklaması
10.
Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "D" Hidrojen ve Helyum
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.