5. Sınıf Fen Bilimleri: Kuvvetin Ölçülmesi TEST - 1


Kuvvetin Ölçülmesi konusu 5. Sınıf Fen Bilimleri test soruları. Online 5. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Ölçülmesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Fen Bilimleri: Kuvvetin Ölçülmesi TEST - 1
1.


Emre yukarıda verilen boşlukları uygun şekilde dolduracaktır.

Aşağıdakilerden uygun olanları yazdığında hangi numaralı ifade dışarıda kalır?

I. Cisimlerde şekil değişikliğine neden olur.

II. Hareketli cismi hızlandırabilir.

III. Hareketli cismi durdurabilir.

IV. Duran cismi harekete geçiremez.

V. Hareket yönünü değiştirebilir.
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
2.


Uçlarında X cisimleri bağlı olan dinamometreler özdeştir.

Buna göre I, II ve III numaralı dinamometrelerde okunan değerler arasındaki ilişki nasıldır?
Doğru Cevap: "D" II > I = III
Soru Açıklaması
3.
I. Rüzgârın şemsiyeyi uçurması

II. Mıknatısın demiri çekmesi

III. Kar tanelerinin yere düşmesi

IV. Uçurtmanın uçması

Yukarıda verilen örneklerle ilgili aşağıda verilen soruları doğru yanıtlayan öğrencinin cevabı seçeneklerden hangisidir?

Sorular

1) Hangileri temas gerektiren kuvvete örnektir?

2) Hangileri temas gerektirmeyen kuvvete örnektir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki dinamometrelerin ucuna K, L ve M cisimleri asılıyor.

Buna göre,

I. K cisminin dinamometreye uyguladığı kuvvet L cismininkinden fazladır.

II. L cisminin uyguladığı kuvvet M cismininkine eşittir.

III. M cisminin uyguladığı kuvvet K cismininkine eşittir.

verilenlerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki dinamometrelerden hangisi en büyük kuvveti ölçebilir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki şekillerde X, Y ve Z cisimleri özdeş dinamometrelerle ölçülüyor.

Buna göre, cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Doğru Cevap: "B" Y > X > Z
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki özdeş dinamometreler 5 eşit bölmeye ayrılmıştır. Bu dinamometrelere K, L ve M cisimleri asıldığında dinamometreler şekildeki gibi dengede kalıyor.Buna göre K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.


Dinamometredeki yayın uzama miktarının ağırlığa bağlı olduğunu göstermek isteyen bir kişi hangi iki düzeneği kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3.
Soru Açıklaması
9.


X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları özdeş dinamometrelerle ölçülerek şekildeki grafi k çiziliyor.Buna göre, hangi cisim hangi dinamometre ile ölçülmüştür?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.


Şekildeki dinamometreler özdeştir. K cisminin ağırlığı 12 N olduğuna göre, L cisminin ağırlığı kaç N dır?
Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.