5. Sınıf Matematik: Eşit Doğru Parçaları / Açılar TEST - 1


Eşit Doğru Parçaları / Açılar konusu 5. Sınıf Matematik test soruları. Online 5. Sınıf Matematik Eşit Doğru Parçaları / Açılar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Matematik: Eşit Doğru Parçaları / Açılar TEST - 1
1.


Noktalı zeminde verilen doğru parçalarından hangisi AB doğru parçası ile eşit uzunluktadır?
Doğru Cevap: "C" [GH]
Soru Açıklaması
2.


Noktalı zeminde verilen şekilde, aşağıdaki noktalardan hangisi E ile birleştirilirse EF doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası çizilmiş olur?
Doğru Cevap: "D" N
Soru Açıklaması
3.


Noktalı zeminde verilen KL doğru parçasıyla eşit uzunlukta olan doğru parçasıaşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
Yukarıda noktalı zeminde çizilecek olan açılardan hangileri dik açıdır?
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
5.


Noktalı zeminde verilen noktalardan hangisi A ile birleştirilirse geniş açı elde edilir?
Doğru Cevap: "D" F
Soru Açıklaması
6.

5 - 7. arasındaki soruları noktalı zemindeverilen şekle göre cevaplayınız.

Uç noktaları kareli zeminde verilen A, B, C, D, E ve F noktaları olacak şekilde AB doğru parçasına eşit uzunlukta kaç farklı doğru parçası elde edilebilir?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
7.
BE doğru parçasına eşit uzunlukta çizilecek olan doğru parçası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" [DF]
Soru Açıklaması
8.
Uç noktaları kareli zeminde verilen 6 nokta olacak şekilde, DF doğru parçasına eşit uzunlukta kaç farklı doğru parçası çizilebilir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki noktalı zeminde verilen şekille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Şekilde 4 tane dar açı vardır.
Soru Açıklaması
10.
Ölçüsü 90° den küçük olan açılara ...................... denir.

Yukarıda verilen cümlede boş bıraklan yere hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Dar açılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.