5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Birey ve Toplum TEST - 1


Birey ve Toplum konusu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Birey ve Toplum TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin katkıları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Kanunlara karşı gelmeyi öğretir.
Soru Açıklaması
2.
I. Bir vatandaş olarak haklarını öğrenmek

II. Türkçe’yi yabancı kelimelerden arındırmak

III. Çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak

Yukarıdakilerden hangileri sosyal bilgiler öğretmeninin öğrencilerine doğrudan kazandıracağı davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
3.
Sosyal bilgiler dersinin bireylere sağlandığı faydalar arasında;

I. İş birliği yapmak,

II. Ön yargılı olmak,

III. Empati kurmak

becerilerinden hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
4.
Sosyal bilgiler dersi sayesinde ülkemizin doğal varlıklarını, tarihî eserlerini ve bölgelerini tanır, bu bölgelerde yaşayan insanların kültürlerini ve yaşayış biçimlerini öğreniriz. Sosyal bilgiler bireylerin hak ve sorumluluklarını bilmesini, bazı değer ve becerileri kazanmasını sağlar.

Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal bilgiler dersinin bireylere sağladığı katkılar nelerdir?
Soru Açıklaması
5.


Şemada verilen bilgilerden yola çıkılarak Yahya Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek daha uygun olur?
Doğru Cevap: "A" Etkin bir vatandaştır.
Soru Açıklaması
6.
Sosyal bilgiler eğitimi alan bir birey

............................................................

Bu cümlenin aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanması gerekir?
Doğru Cevap: "A" kültürel etkileşime önem verir.
Soru Açıklaması
7.
Sosyal bilgiler dersi 4. sınıftan itibaren başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar farklı isimlerle eğitimimiz içerisinde yer alan bir derstir. Bu ders kimi zaman tarih, kimi zaman da coğrafya içerikleri ile karşımıza çıkmaktadır. Öğrenciler genellikle sosyal bilgiler öğrenmenin kendilerine ne yarar sağlayacağını sorduklarında onlara bir polisin, mühendisin, pilotun, askerin, hemşirenin, öğretmenin ve bir çok meslek grubunun görev yaptığı veya yaşadığı bölge kültürel ve tarihi özelliklerini, iklim bilgilerini, yeryüzü şekillerini, bitki örtüsünü, nüfusunu ve buna benzer bir çok özelliğini ayrıca her insanın sahip olduğu hakları da bilmesi gerektiğini, bu yüzden sosyal bilgiler öğrenmenin gerekli olduğunu açıklarım.

Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Sosyal bilgiler dersi aslında hayatın kendisidir ve biz bu dersi öğrenerek hayatı öğrenmiş oluruz.
Soru Açıklaması
8.
Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe giderken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle  yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal  almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal  bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediyeye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı.

Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem’e katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir.
Soru Açıklaması
9.
Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan  topluluğa “grup” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir?
Doğru Cevap: "B" Konserdeki seyirciler
Soru Açıklaması
10.
I. Savaşlar,

II. Doğal afetler,

III. Yoksulluk

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.