5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler TEST - 1


Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler konusu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler TEST - 1
1.
Ekonomiyi etkileyen coğrafi özellikler arasında;

I. İklim koşulları,

II. Ulaşım kolaylığı,

III. Yeryüzü şekilleri

faktörlerinden hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki grafikte İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen bazı ürünlerin Türkiye üretimindeki payları verilmiştir.

Buna göre, İç Anadolu Bölgesi ile ilgili;

I. Tahıl üretiminin önemli bir kısmı bu bölgemizden karşılanmaktadır.

II. Küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

III. Seracılık faaliyetleri yaygındır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
3.
Ege Bölgesi’nin kıyı kesiminde bulunan verimli delta ovalarında pek çok tarım ürünü kolaylıkla yetiştirilmektedir.

Bu durumda, Ege Bölgesi’nde tarımsal faaliyetlerin yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Tarım yapmaya elverişli toprakların olmasının
Soru Açıklaması
4.
Çukurova, Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Burada yılda birden fazla tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İklim koşullarının elverişli olması
Soru Açıklaması
5.
Akdeniz’de nüfusun en çok yoğun olduğu il Adana’dır. Çukurova Adana’da bulunan tarımsal üretim merkezidir. Adana’da nüfusun fazla olmasında; tarım ürünlerinin çeşitliliği, tarıma dayalı sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmiş olması etkili olmuştur.

Bu bilgilerden yola çıkılarak Adana ile ilgili olarak;

I. Nüfusunun artmasında çeşitli faktörlerin etkili olduğu,

II. Daha çok komşu illerden göç aldığı,

III. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik gösterdiği

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
6.
Sanayi faaliyeti ham maddeleri işlenmiş ya da yarı işlenmiş hale getirmeye denilmektedir. Sanayi faaliyetinin yapılabilmesi bölgenin iklim şartlarına, yeryüzü şekillerine, ulaşım ağının genişliğine bağlı olarak değişmektedir.

Buna göre Muş, Hakkari ve Şırnak gibi illerimizde sanayi tesislerinin kurulmaması;

I. Ulaşım ağının gelişmemiş olması,

II. Olumsuz iklim şartlarının bulunması,

III. Yeryüzü şekillerinin engelleyici faktör olması

gibi nedenlerden hangileri ile ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
7.
Ege’nin kıyı kesimlerinde meralar yetersiz olduğu için besi hayvancılığı yapılmaktadır. İç kesimlerde ise karasal iklime bağlı olarak küçükbaş hayvancılık yaygındır.

Bu bilgilerden yola çıkılarak Ege Bölgesi ile ilgili;

I. Farklı hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır.

II. İklim, hayvancılık faaliyetlerini etkilemektedir.

III. Meraların yetersiz olduğu yerlerde besi hayvancılığı yapılmaktadır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Merhaba ismim Mert. Yaşadığım bölgede ekonominin temeli tarıma dayanmaktadır. Bölgemizde çalışan nüfusun yarısından fazlası tarım sektöründe çalışmaktadır. Bölgemizde üretilen tarım ürünleri birçok fabrikanın ham maddesi aynı zamanda ihraç ürünüdür.

Mert’in yaşadığı bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin ekonomik değeri çok yüksektir.
Soru Açıklaması
9.
Marmara, ülkemizde tarım, sanayi, ticaret ve ulaşımın en çok geliştiği bölgedir.

Bu duruma gerekçe olarak;

I. İklim koşullarının elverişli olması,

II. Yer şekillerinin sade olması,

III. Yer altı kaynakları bakımından çok zengin olması

durumlarından hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
10.
Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Erzurum-Kars Platosu’nda büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır.

Bu duruma gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yaz yağışları nedeniyle gür otlakların olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.