5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Ekonomik İlişkilerde Teknoloji TEST - 1


Ekonomik İlişkilerde Teknoloji konusu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik İlişkilerde Teknoloji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Ekonomik İlişkilerde Teknoloji TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası ticarette kullanılan ulaşım araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Motosiklet
Soru Açıklaması
2.
Günümüzde maliyetinin düşük olması ve büyük miktarda yüklerin taşınmasına elverişli olması sebebiyle en çok tercih edilen taşımacılık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Deniz yolu
Soru Açıklaması
3.
Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin kolaylaşmasında iletişimin yanı sıra ulaşım teknolojisindeki gelişmeler de etkili olmuştur. Bu gelişmeler ile kara, deniz, hava ve demir yolları ve boru hatlarıyla ülkeler arası ticaret artmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkılarak ülkeler arası ticaretin gelişmesinde;

I. Taşımacılık,

II. İletişim teknolojisi,

III. Kültürel etkileşim

gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
4.
Eskiden kervanlara, hayvanlara veya yelkenli gemilere yüklenen ürünler, günlerce süren yolculuktan sonra satılacağı ülkeye ulaşırdı. Günümüzde ise dünyanın bir ucunda üretilen bir ürün birkaç gün içerisinde elimize ulaşabiliyor.

Bu bilgilerden yola çıkılarak;

I. Geçmişten günümüze ticari faaliyetlerin devam ettiği,

II. Ulaşım teknolojisindeki gelişmelerin ticareti kolaylaştığı,

III. Ticari ilişkilerin uluslararası barışın korunmasına katkıda bulunduğu

ifadelerden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki kutularda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak takip edildiğinde hangi sembollerle belirtilen çıkışa ulaşılır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.
Dünyadaki ülkeler ihtiyaç fazlası ürünlerini satmakta ihtiyacı olan ürünleri ise almaktadır. Türkiye’de çıkarılan petrol miktarı az olduğundan ihtiyacımızı karşılamaz, üretim fazlası üzüm, portakal, fındık ve incir gibi ürünleri diğer ülkelere satarız. Bu sayede ülkeler arası ekonomik ilişkiler gelişmektedir.

Verilen bilgilere göre Türkiye ile ilgili;

I. Diğer ülkelerle ekonomik ilişki içerisindedir.

II. Tarım ürünleri satmakta, petrol ürünleri almaktadır.

III. Ürünleri Avrupa ülkelerine satmaktadır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
7.
Teknolojik gelişmelerin ticarete olan etkileri arasında;

I. Ürünlerin kalitesi hakkında bilgi sahibi oluruz.

II. İletişim araçları yeni üretilen ürünlerden haberdar olmamızı sağlar.

III. Ürünlere daha hızlı ve kolay yollardan ulaşmamızı sağlar.

verilenlerden hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Geçmiş dönemlerde insanların farklı ülkelerle ticaret yapması zordu. İnsanlar aradıkları ürünleri nerede bulacaklarını bilmiyorlardı. Ayrıca ürün bulunsa bile kalitesinden emin olamıyorlardı. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile ürünler artık video ve resimlerle alıcı tarafından görülebiliyor. Ayrıca Genel Ağ kullanımının artması ile farklı ülkelerdeki insanlar arasında ticaret gelişti.

Verilenlere bakılarak aşağıdaki bilgilerin hangisinin üzerinde durulduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Teknolojinin ticaretteki önemi
Soru Açıklaması
9.
Tarihte devletler birbirleri ile yaptıkları ticari faaliyetlerde uzak bölgelere çabuk bozulan ürünler gönderemiyordu. Günümüzde ülkeler ticarette gemi, uçak, tren, tır gibi araçları kullanarak tüm ticari ürünleri dünyanın uzak bölgelerine gönderebiliyor ve bozulmadan ulaştırabiliyorlar.

Ticaretteki bu değişimin sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ulaşım teknolojisinin gelişmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.