5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Turizm ve Uluslararası İlişkiler TEST - 1


Turizm ve Uluslararası İlişkiler konusu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Turizm ve Uluslararası İlişkiler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Turizm ve Uluslararası İlişkiler TEST - 1
1.
Aşağıdaki çalışmalardan hangisi turizmin gelişmesine zarar verir?
Doğru Cevap: "B" Yeni turizm işletmeleri kurmak için ormanlık alanları yok etmek
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki kutularda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak takip edildiğinde numaralandırılmış çıkışlardan hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
3.
Ülkemizde turizmi geliştirecek çalışmalara;

I. Güvenliğin sağlanması,

II. Ulaşım imkânlarının geliştirilmesi,

III. Konforlu konaklama hizmetlerinin sunulması

örneklerinden hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
4.
Bir turist gittiği ülkede gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. İnsanlar turizm sayesinde birbirlerini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi gösterip saygı duyarlar.

Bu bilgiden yola çıkılarak turizmin aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Ülke sınırlarının değişmesine
Soru Açıklaması
5.
Turizmin uluslar arası ilişkilere katkıları ile ilgili,

I. Farklı ülke insanları arasında dostluklar kurulmasını sağlar.

II. Ülkeler için önemli bir ekonomik gelir kaynağıdır.

III. İnsanlar, arasındaki kültürel bağları güçlendirir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi turizmin bir ülkeye sağladığı faydalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Sanayi alanında küçük fabrikaların yaygınlaşmasını sağlar.
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki grafikte 2014 yılında turistlerin ülkemizde ziyaret ettikleri yerler verilmiştir.

Verilen grafikten yola çıkılarak;

I. Ülkemizin turizm yönüyle zengin bir potansiyeli vardır.

II. Ülkemizde turizmin gelişmesinde tarihî eserlerin önemli bir payı vardır.

III. Turizm, ülkemizde son dönemlerde en çok gelişen sektördür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
8.
Ülkemiz turizm açısından önemli bir konumdadır. Yaz aylarında Akdeniz ve Ege kıyılarında yer alan ve her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist çekmekte olan Alanya, Fethiye, Marmaris, Bodrum gibi ilçeler ülke ekonomisine büyük katkı sağlamakta ve geniş bir çalışma alanı oluşturmaktadır.

Paragraftaki bilgilerden hareketle turizmin ülkemize katkıları konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Turizm, turistik etkinliklerin yapıldığı yerdeki halkın günlük yaşamında yaptığı işleri aksatır.
Soru Açıklaması
9.
UNESCO, dünya ortak miraslarını belirleyerek, korumak amacıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş bir kuruluştur. Bu kuruluş ortak miras olarak kabul edilen eserlerin tanıtılması, korunması, korunması için ortak bilincin oluşturulması, kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için çalışmalar yapmaktadır. Dünya Miras Listesini bu amaçlarla oluşturmuştur. 2018 yılı itibarıyla dünyada 1073, ülkemizde ise 18 eser ve doğal varlık kültür mirası listesinde yer almıştır.

Paragrafa göre UNESCO;

I. Evrensel bir kuruluştur.

II. Ülkemizdeki tarihi ve doğal varlıkları korunmaktadır.

III. Ortak miras konusunda insanları bilinçlendirmektedir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
10.
Türk bilim insanlarından Ali Kuşcu, İbn El - Heysemye, İbn-i Sina yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasına büyük katkılarda bulunmuşlardır. Çalışmaları birçok millet tarafından kullanılarak geliştirilmiştir.

Verilen bilgilerde Türk bilim insanlarının hangi özellikleri vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Evrensel nitelik taşımaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.