5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Yeni Fikirler Geliştirelim TEST - 1


Yeni Fikirler Geliştirelim konusu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Fikirler Geliştirelim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Yeni Fikirler Geliştirelim TEST - 1
1.
Ahmet Bey bir gün gazetede mantar yetiştiriciliğinin gelişmeye başladığını ve bu işten çok iyi gelir elde edildiğini okudu. Bu konuyu araştırmaya başladı. Araştırmaların sonucunda bu işin karlı bir iş olduğuna karar vererek bir depo kiraladı ve burada mantar yetiştirilecek ortamı hazırladı. Mantarları bir süre sonra olgunlaşarak satılmaya hazır duruma gelince, mantarlarını satabileceği birkaç satıcıyla konuşarak satışını gerçekleştirdi. Bir süre sonra işi daha büyüterek büyük bir yer satın aldı ve burada mantar yetiştirecek işçiler buldu.

Verilen bu örneğe bakılarak Ahmet bey ile ilgili;

I. Cesaretli bir girişimcidir.

II. Ülke üretimine katkıda bulunmuştur.

III. Yaptığı girişimcilik örneği başka insanlar tarafından da uygulanmıştır.

İfadelerinden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
2.
Girişimci insanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarından üstün tutarlar.
Soru Açıklaması
3.
Girişimci; Ekonomik faaliyet alanlarında yatırım yaparak yeni üretim sahaları kuran kişidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi girişimci olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Yeliz Hanım’ın bir firmada sekreter olarak göreve başlaması
Soru Açıklaması
4.


Verilen şemada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "D" Eleştirileri dikkate almazlar.
Soru Açıklaması
5.
Tarım alanında üretimi arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Tarım alanları bölünüp küçültülmelidir.
Soru Açıklaması
6.
Girişimci insanlar ile ilgili;

I. Ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunurlar.

II. Kaynakların doğru kullanılmasını sağlarlar.

III. Amaçlarına ulaşmak için sabırlı ve kararlı bir şekilde çalışırlar.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
7.
Zihni Derin, Batum’da bizzat çayın yetiştirilmesini gözlemlemiş, ülkemize çay tohumu ve çay fidanları ile dönmüştür. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda çayın bölgede yetişmesi için yoğun emek harcamıştır. Çay üretilebilir hâle geldiğinde ise çayın işlenmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durumda da pes etmeyen Zihni Derin, çay atölyelerine yerleştirilecek makinelerin parçaları için ilk çizimleri bizzat kendisi yapmıştır.

Bu bilgilerden yola çıkılarak Zihni Derin ile ilgili;

I. İyi bir gözlemcidir.

II. Kararlıdır.

III. Çalışkandır.

verilenlerden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.
“Nuri Demirağ, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yolları inşaatının ilk müteahhitlerindendir. Türkiye’nin 10 bin km’lik demir yolu ağının 1250 km’lik bölümünün inşasını gerçekleştirmiş ve Nuri Demirağ’a bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Demirağ” soyadı verilmiştir. Cumhuriyet Döneminin sayılı zenginleri arasına girmiş yeni fikirlere açık olması ve çalışkanlığı ile tanınmış bir işadamıdır. Nuri Demirağ, Türkiye’de uçak fabrikasının kuruluşu, paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştirmiştir. Demirağ, demir yolu yapımı yanında büyük inşaat projeleri de gerçekleştirmiştir. Devrin en zengin iş adamı olan Nuri Demirağ, 1936 yılında Türkiye’nin ilk uçak fabrikasını kurmak için girişimlere başladı. O yıllarda ordunun uçak ihtiyacı halktan ve zengin iş adamlarından toplanan bağışlarla karşılanıyordu.”

Metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "C" Nuri Demirağ ülke ekonomisine ne kadar katkıda bulunmuştur?
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Başkalarının haklarını ihlal etmek
Soru Açıklaması
10.
I. Mahallede maç yapan çocuklar

II. Otobüs durağında bekleyen kişiler

III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler

IV. Sokakta gezen insanlar

Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.