5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Yeni Okulum TEST - 1


Yeni Okulum konusu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Okulum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Sosyal Bilgiler: Yeni Okulum TEST - 1
1.
Yaşadığımız çevrede meydana gelen bir olay bizi ve çevremizdekilerini etkileyebilir. Bu olayların birden fazla nedeni ve sonucu olabilir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" Olayların çok boyutluluğunun
Soru Açıklaması
2.
Furkan: Mahallemize yeni açılan ortaokul ile birlikte okulun çevresine kırtasiye ve okul kıyafetleri satan mağazalar açıldı.

Furkan’ın bu sözleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Olaylar farklı gelişmelere yol açabilir.
Soru Açıklaması
3.
Bir bölgede yeni bir fabrikanın kurulması farklı değişimleri de beraberinde getirir.

Aşağıdakilerden hangisi bölgede fabrika açıldıktan sonra yaşanabilecek değişimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bölgedeki bitki çeşitliliği artar.
Soru Açıklaması
4.
Şahin: Bu sene Ankara'daki bir üniversitedeki tıp fakültesini kazandım. Bunun üzerine babam Ankara'ya taşınmamızın daha uygun olacağını söyledi. Ablam yaşadığımız şehirde öğretmenlik yapıyordu o da Ankara'ya tayin istedi.

Şahin’in anlattıklarından yola çıkılarak yapılabilecek en kapsamlı yorum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yaşadığımız bir olay hem bizi hem de çevremizi etkileyebilir.
Soru Açıklaması
5.
Selin ödevini yapmak için tam odasına girmişti ki annesi yemeğe çağırdı. Yemekten kalkıp odasına yöneldiğinde misafir geldi. Bir süre sonra tam misafirleri uğurluyordu ki elektrik gitti ve Selin ödevini yapamadan sabah okula gitti.

Selin’in ödevini yapamaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Olayların birden çok sebebi vardır.
Soru Açıklaması
6.


Verilen şemadan yola çıkılarak;

I. Bir olayın birden fazla sebebi olabilir.

II. Farklı olayların ortak sonucu olabilir.

III. Bazı olayların etkisi uzun sürer.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki olaylardan hangisi sonuçları açısından daha geniş alanı etkiler?
Doğru Cevap: "B" Suriye’de iç savaşın çıkması
Soru Açıklaması
8.
Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nde birçok bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Binlerce insan yaralanmış, sakat kalmış ya da hayatını kaybetmiştir. Bu depremi yaşayan insanlar yıllarca etkisinden kurtulamamıştır. Hayatta kalan ancak yakınlarını kaybeden, hayatını normal bir şekilde değil de yaşadığı sakatlıklarla devam ettirmek zorunda kalan insanlar, psikolojik destek alarak hayatlarını sürdürmüştür. Bu yüzden depremin etkisini sadece binaların hasar görmesi, yıkılması, insanların maddi kayıp yaşaması veya hayatlarını kaybetmesi olarak görmek yanlış bir bakış açısı olur.

Verilen paragrafta olayların hangi özelliğinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İnsanları farklı şekillerde etkileyebileceğinden
Soru Açıklaması
9.
Buse, okuluna yürüyerek gitmektedir. Fakat trafiğin yoğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan  karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı  zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Aynı olay birden fazla kişiyi etkileyebilir.
Soru Açıklaması
10.
Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun sorunlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Okuma alışkanlığı kazandırmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.