5. Sınıf Türkçe: Kalıplaşmamış Söz Öbekleri TEST - 1


Kalıplaşmamış Söz Öbekleri konusu 5. Sınıf Türkçe test soruları. Online 5. Sınıf Türkçe Kalıplaşmamış Söz Öbekleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Türkçe: Kalıplaşmamış Söz Öbekleri TEST - 1
1.
Teknolojinin gelişimini izlediğimizde görüyoruz ki hayallerimizi gerçeğe dönüştüren buluşlar bizim yapamadığımız ancak bazı diğer canlılarda bulunan yeteneklerden ilham alınarak yapılmıştır. Örneğin uçaklar; kuşların kanat şekilleri, uçuş biçimleri modellenerek tasarlanmıştır.

Bu metindeki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Düşüncelerin gerçekleşmesi
Soru Açıklaması
2.


Bu metindeki bazı söz öbeklerinin anlamını karşılayan sözler aşağıda verilmiştir.

• Geçmişle geleceğin birleşmesi

• Önemli nokta

• Kişinin kendisine ait olan

Buna göre numaralanmış söz öbeklerinden hangisinin anlamının karşılığı verilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
3.
Şiirin hiçbir kelimesine dokunamazsınız. Anlam, kelimeleri çivilemiştir âdeta. Bir kelimeyle oynamak, kelimelerin yerini değiştirmek tılsımını bozmaya yeter. Bu yönüyle şiir, deyim ve atasözüyle aynı çizgidedir. Kalıplaşmıştır sanki.

Bu metindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gizeminin bozulması
Soru Açıklaması
4.
Akşam oluyordu. Anlaşılan geceyi bu kasabada geçirecektik. Bu saatten sonra ışıksız ilerlememiz mümkün değildi. Cebimizde ne kadar para varsa hepsini yola ve yemeğe vermiştik. Geriye sadece bir günlük ihtiyaçlarımızı giderecek para kalmıştı. Hiç bu kadar zor olacağını hayal etmemiştik. İşimizi bitirip, araştırmamızı tamamlayıp döneriz sanmıştık ama demek ki emeklemeden koşulmuyormuş.

Bu metinde geçen “emeklemeden koşmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gerekli birikime sahip olmadan büyük işlere kalkışmak
Soru Açıklaması
5.
Geçmiş zamanlarda ve farklı koşullarda oluşturulan sanat eserleri hâlâ bize bir şeyler anlatıyor, bizi etkilemeye devam ediyor. O hâlde düşüncenin ve kültürün yalnız kendi çağıyla sınırlı olduğu görüşü doğru değildir. Bizler nasıl günümüzden çıkıp geleceğe uzanmaya çalışıyorsak eski kuşaklar da farkında olmadan aynı şeyi yapmışlardır.

Bu metindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kendi çağını aşan düşüncelere sahip olmak
Soru Açıklaması
6.
Uzun yıllar resim sanatıyla uğraşan genç, yazdığı kitap ile de edebiyat hayatına güçlü bir kalemle başlamış oldu. Hayatının dönüm noktası olan bu eserde günlük hayatın sıradanlığını, sıkıcılığını, bireyin kendine ve topluma olan yabancılaşmasını anlattı.

Bu cümlelerdeki altı çizli sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" sağlam bir anlatıma sahip olmak - bir durumdan yeni bir duruma geçmek
Soru Açıklaması
7.
Eskiden kalıbına, kıyafetine, konuşmasına bakarak insanların nereli olduğu, nereden geldiği tahmin edilirdi. Çoğu zaman da bu tahminler tutardı. Şimdilerde ise bu tahminlerin pek tutmadığı görülüyor. Çünkü birlikte, aynı semtlerde oturan insanların birbirleriyle ortak nitelikleri kalmadı. O nitelikleri de insanlara o semtin çevresi, sokakları, evleri bir de yaşamış eski kuşakları enine boyuna öğretirdi.

Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Her aşamasıyla
Soru Açıklaması
8.
Yaşam, bağrında taşıdığı olanaklardan ötürü çok büyük bir anlam yüklüdür. Yaşam aslında, bezginlikle hayatı seyretmenin ötesinde çok şey vadeder. Yaşamın da bir amacı vardır. Kendimizi bilgisizlikten arındırabilir; akıl, bilgi ve yücelik içinde özümüzü yeniden kazanabiliriz.

Bu metindeki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" kendi karakterimize göre davranmak - cesaret ederek yeni işlere girmek
Soru Açıklaması
9.
Millî Park alanında bulunan Sümela Manastırı, bölgede bulunan irili ufaklı dinî mabetler arasında en heybetlisi ve peyzaj itibarıyla en önemlisidir. Sümela Manastırı, tarihî ve arkeolojik kaynak olarak çok önemlidir. Halk, manastıra “Meryem Ana Manastırı” demektedir. Eski adı ise Sumela’dır. Grekçe Sumela olan adının kara, siyah, karanlık gibi anlamlara geldiği bilinmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu parçada geçen ikilemenin oluşum şekliyle özdeş bir ikileme kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bu mahalleye taşınalı aşağı yukarı beş yıl oldu.
Soru Açıklaması
10.
Deyimler, genellikle gerçek anlamının dışında kullanılan, anlatımı daha güzel ve etkileyici yapan, toplum tarafından ortak olarak benimsenen kalıplaşmış sözlerdir. Anlamları herkes tarafından bilinir. Örneğin çok öfkelendiğimiz durumlarda ----, konuşma sırasında kelimeleri yanlış söylediğimizde ----, çok telaşlandığımızda ----, çevresinde olup bitenleri bilmeyen kişileri anlatmak için ---- deyimini kullanırız.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
Doğru Cevap: "C" ağzından bal damlamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.