5. Sınıf Türkçe: Yazım Yanlışları TEST - 1


Yazım Yanlışları konusu 5. Sınıf Türkçe test soruları. Online 5. Sınıf Türkçe Yazım Yanlışları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
5. Sınıf Türkçe: Yazım Yanlışları TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Atdığımız adımlara dikkat etmeliyiz.
Soru Açıklaması
2.
1. Tiyatroyu sinemadan daha çok severim.

2. İşçiler ikramiyelerini alamadıkları için işi bıraktılar.

3. Erkenden çıkınca akılım sende kaldı.

4. Oyuncak almak için para biriktiriyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" 3.
Soru Açıklaması
3.
I. Affettiğini söyleyip gülümsedi.

II. Ot yığını yamaçdan aşağı yuvarlandı.

III. Tostları da ekmek kabına yerleştirdi.

IV. Beni neden red ettiğini anlayamadım.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II ve III.
Soru Açıklaması
4.
Özel isimlerde ünsüz yumuşaması kuralı uygulanmaz.

Bu bilgiye göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" Onların Sinob’a gitmeleri gerekiyormuş.
Soru Açıklaması
5.
1. Şaşgın olduğun bakışlarından belli.

2. Kitapta yazım kurallarıyla ilgili etkinlikler var.

3. Davulcu ilk önce bizim sokaktan geçer.

4. Öğrencileri için aldığı kekleri tek tek dağıttı.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tokad’ın havasını çok beğendim.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" Kardeşiyle saat 15.00’de buluşmak için sözleşen Ahmet vakitin bir hayli geç olduğunu görünce kardeşini çok merat eti.
Soru Açıklaması
8.
(1) Nil, dünyanın en uzun nehridir. (2) Doğudan çıkar ve güneyden kuzeye doğru akarak Akdeniz’e dökülür. (3) İki ana kolu vardır. (4) Nil Nehiri’nin suları her yıl taşarak Mısır’ın iki yakasını kaplar ve tarım için ideal olan bereketli alüvyonlar bırakır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" 4.
Soru Açıklaması
9.
Sert ünsüzlerden (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biriyle biten sözcüklere, yumuşak ünsüzlerden (c, d, g) biriyle başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c”, “ç” ye; “d”, “t” ye; “g”, “k” ye dönüşür. Buna ünsüz benzeşmesi denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kâğıtda yazanları bize okur musun?
Soru Açıklaması
10.
Çok heceli sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında sonlarında bulunan “p, ç, t, k” ünsüzleri yumuşayarak “b, c, d, g, ğ”ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Ünsüz yumuşamasının yazıda gösterilmemesi yazım yanlışına neden olur.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kırıldı kanatım kolum bu haberle.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.