6. Sınıf Din Kültürü: Namaz TEST - 1


Namaz konusu 6. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 6. Sınıf Din Kültürü Namaz Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Din Kültürü: Namaz TEST - 1
1.
Namazla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sadece yaşlılar tarafından yerine getirilir.
Soru Açıklaması
2.
“(Resûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...”


(Ankebût suresi, 45. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Namaz vaktinde kılınmalıdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki hadislerden hangisi namazın önemiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" “Her kim bir namazı unutursa, onu hatırladığında kılsın…”
Soru Açıklaması
4.
Hz. Muhammed, “Birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahabe, “Hiç kir kalmaz.” diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder.”

Bu hadisten namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Cemaatle kılınır.
Soru Açıklaması
5.
Kur’an’da Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler anlatılır: “Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.”

(Lokman suresi, 17. ayet)Aşağıdakilerin hangisi Hz. Lokman’ın oğluna öğütlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kötülüklere göz yummak
Soru Açıklaması
6.
Belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit yerine getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir

Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Namaz
Soru Açıklaması
7.
“Bir Müslüman, farz bir namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, rükû ve secdelerini de tam yaparak namazını kılarsa büyük günah işlemedikçe geçmiş küçük günahları affedilir...”

Bu hadisten namazla ilgili,

I. vaktinde kılınmalıdır.

II. özenerek kılınmalıdır.

III. huşu içinde kılınmalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III.
Soru Açıklaması
8.
Namaz ibadetinin bir kişiye farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "B" Hacca gitmek
Soru Açıklaması
9.
Namaz,

I. kişinin imanının göstergesidir.

II. Allah’la kurulan bağı güçlendiren bir ibadettir.

III. Müslümanı Rabb’ine yakınlaştıran bir ameldir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III.
Soru Açıklaması
10.
Allah’ın rızasını isteyip namaz ibadetini yerine getiren kişi, onun kendisini gördüğünü, yaptıklarını bildiğini daha çok hatırlar. Bu nedenle onun razı olduğu işlere yönelir. Kendisine ve topluma faydalı iş ve davranışları yapmaya dikkat eder. Allah’ın isteklerini yerine getirmeye, yasaklarından kaçınmaya özen gösterir. Namaz ibadetinin kazandırdığı bu bilinç, ahlakının daha güzel olmasını sağlar.

Bu parça namazla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
Doğru Cevap: "A" Neler kazandırır?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.