6. Sınıf Din Kültürü: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı TEST - 1


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı konusu 6. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 6. Sınıf Din Kültürü Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Din Kültürü: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı TEST - 1
1.
“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın...”

(Nisâ suresi 165. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme nedeni olamaz?
Doğru Cevap: "C" Öğüt vermek
Soru Açıklaması
2.
“Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız.” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır.” dediler.”


(Bakara suresi, 285. ayet)Bu ayette altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Peygamberler arasında ayrım yapılmamalıdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın elçisi anlamına gelen kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Büyükelçi
Soru Açıklaması
4.
“And olsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”


(Mü’min suresi, 78. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur.
Soru Açıklaması
5.
Peygamberler, Allah’ın mesajlarını insanlara ilettiklerinde, onunla kulları arasında elçilik yapmış olurlar. Bu elçilik görevi Arapçada risalet veya nübüvvet kelimesiyle ifade edilir.

Buna göre, risalet ve nübüvvet kelimeleriyle ilgili

I. mesaj demektir.

II. birbirlerinin yerine kullanılabilir.

III. peygamberlik görevi anlamına gelir.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
6.
“Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.”


(Ahkâf suresi, 31. ayet)Bu ayette peygambere “Allah’ın davetçisi” denilmesinin nedeni nedir?
Doğru Cevap: "B" İslam dinine çağırması
Soru Açıklaması
7.
“Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an insanları hâlâ hayretler içinde bırakan ve bir benzerinin getirilemeyeceği eşsiz bir kitaptır. İnsanın onun bir benzerini ortaya koyamayacağını Yüce Allah şöyle vurgulamıştır: “- - - - .”

Boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ayetlerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" “Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz onun benzeri bir sûre de siz getirin…”
Soru Açıklaması
8.
“Size rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim.”


(A’raf suresi, 68. ayet)Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki hangi özelliklerinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Tebliğ - Emanet
Soru Açıklaması
9.
I. Olağanüstü iş ve olaylardır.

II. Peygamberlerin isteğiyle gerçekleşmektedir.

III. Kur’an, Hz. Peygambere verilen bir mucizedir.

Mucize ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
10.
“Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara ulaştıran, O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. …”


(Ahzâb suresi, 39. ayet)Bu ayetteki altı çizili ifade peygamberlerin özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Tebliğ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.