6. Sınıf Din Kültürü: Zararlı Alışkanlıklar TEST - 2


Zararlı Alışkanlıklar konusu 6. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 6. Sınıf Din Kültürü Zararlı Alışkanlıklar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Din Kültürü: Zararlı Alışkanlıklar TEST - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunma yolu olamaz?
Doğru Cevap: "A" Zararlarını kullanarak test etmek
Soru Açıklaması
2.
Yapılmaması istenen bir şeyi yasaklamak yerine o şeyin zararları hakkında insanları bilinçlendirmek daha etkili bir yöntemdir.

Buna göre aşağıdaki zararlı alışkanlıklardan korunma yollarından hangisinin etkisi daha azdır?
Doğru Cevap: "C" Bağımlılık yapan maddelerin yasaklanması
Soru Açıklaması
3.
Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlıları iradeleri ile bağımlılıktan kurtulamıyorsa uzmanlara başvurmalıdır. Bağımlıya, tedavi esnasında ve sonrasında bütün aile fertleri ilgi, sevgi ve şefkat göstermelidir. Ayrıca kişi, bağımlı olduğu maddeyi hatırlatacak ortamlardan uzak tutulmalıdır.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Bağımlıların Tedavisi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunmanın bir yolu değildir?
Doğru Cevap: "D" Zararlı alışkanlıkların yaygın olduğu ortamlarda bulunmak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki durumlardan hangisi kul hakkı ihlaline örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Bina içinde bağırarak konuşmak
Soru Açıklaması
6.
“Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.”


(Şura suresi, 42. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Zalimin cezası sadece ahirette verilecektir.
Soru Açıklaması
7.
• ‘‘İnsanları hakkı olan şeylerden yoksun bırakmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.”


(Şuara suresi, 183. ayet)• ‘‘Ey kavmim! Ölçerken, tartarken adaleti gözetin; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin.”


(Hud suresi, 85. ayet)Bu ayetlere göre aşağıdaki davranışların hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Malı kötüleyerek fiyatını düşürmek
Soru Açıklaması
8.
I. Kırmızı ışık yanarken geçmek

II. Farz olan ibadetleri aksatmak

III. Ortak kullanım alanlarında sigara içmek

Numaralanmış davranışlardan hangileri kul hakkı olarak değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Yahya ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Kendisine İncil verilmiştir.
Soru Açıklaması
10.
“Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendisi tarafından bir kelimeyi (İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.”


(Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)Bu ayetten Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Şehit edilmiş bir peygamberdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.