6. Sınıf Fen Bilimleri: Kuvvet ve Hareket TEST - 1


Kuvvet ve Hareket konusu 6. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 6. Sınıf Fen Bilimlerii Kuvvet ve Hareket Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Fen Bilimleri: Kuvvet ve Hareket TEST - 1
1.


Şekilde verilen düzlemde her bölme eşit ve bölmeler arası 1 birimdir.

Buna göre elinde 3 birimlik bir kuvvet çizimi olan Ege, kuzey - güney doğrultulu, kuzey yönlü bir kuvvet elde edebilmek için çizimi düzleme nasıl yerleştirmelidir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.
Bir cisme büyüklükleri farklı aynı doğrultuda iki kuvvet uygulanıyor.

Buna göre,

I. Bileşke kuvvet, kuvvetlerden birinden büyükse kuvvetler aynı yönde olabilir.

II. Bileşke kuvvet, kuvvetlerden birinden küçükse kuvvetler zıt yöndedir.

III. Bileşke kuvvet kuvvetlerden birine eşitse büyük kuvvet küçük kuvvetin iki katı büyüklüğündedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
3.


Bora, Türkiye haritasına yukarıda açıklanan özelliklerde bir kuvvet çizecektir.

Buna göre, bu kuvvet ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kuvvet, Konya’dan da geçer.
Soru Açıklaması
4.
K cismine şekildeki kuvvetler uygulanıyor.K cismi her iki durumda da hareket etmediğine göre,

I. F1 ile F4’ün büyüklükleri toplamı, F2 ile F3’ün büyüklükleri toplamına eşittir.

II. F1 ile F3’ün büyüklükleri farkı, F2 ile F4’ün büyüklükleri farkına eşittir.

III. F1 – F4 = 5 , F3 – F2 = 5 N olabilir.

verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III.
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki görselde verilen havucu 1. tavşan 8N, 2. tavşan 6N luk kuvvetle kendisine doğru çekmektedir.

I. Havuca etki eden net kuvvet kaç N’dur?

II. Havuç kaç numaralı yöne doğru hareket eder?

III. Havucun dengede kalması için uygulanması gereken üçüncü kuvvet kaç N olmalıdır?

Görselle ilgili yukarıdaki soruları inceleyen Kaan “2” yanıtını vermiştir.

Buna göre, Kaan’ın verdiği yanıt hangi soruların cevabıdır?
Doğru Cevap: "C" l ve lll.
Soru Açıklaması
6.
Canan, Bülent, Ulaş ve Hasret halat çekme oyunu oynayacaklardır. Canan ve Bülent 1. grup, Ulaş ve Hasret ise 2. grup olacaktır.

Buna göre, uygulanan kuvvetler aşağıdaki grafi klerden hangisindeki gibi olursa 1. grup oyunu kazanır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.


Şekilde, sürtünmesiz yolda bulunan X cismine uygulanan birinci kuvvet ve bileşke kuvvet verilmiştir.

Buna göre, X cismine uygulanan ikinci kuvvetin yönü ve büyüklüğü hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.


Sürtünmelerin önemsenmediği yatay zemindeki cisim F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin etkisinde durmaktadır.

Cismin doğu yönünde harekete geçmesi için;

I. F1 kuvvetinin büyüklüğü arttırılmalıdır.

II. F2 kuvvetinin büyüklüğü azaltılmalıdır.

III. F3 kuvvetinin büyüklüğü azaltılmalıdır.

verilen işlemlerden hangileri yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
9.


Şekildeki gibi bir topa etki eden kuvvetler gösterilmiştir.

Topun hareketi ve topa etki eden kuvvetlerle ilgili olarak;

I. Top doğuya doğru hareket eder.

II. Topa uygulanan net kuvvet 1N’dur.

III. Topun durması için uygulanması gereken kuvvet doğu yönündedir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
10.


Bir halat çekme oyununda öğrencilerin uyguladıkları kuvvetler aşağıda verilmiştir.

Ali = 9 N

Buket = 7 N

Ebru = 4 N

Ayşe = 8 N

Ömer = 5 N

Can = 7 N

Buna göre, oyunun galibinin olmaması için hangi iki öğrenci yer değiştirmelidir?
Doğru Cevap: "B" Ali ile Buket
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.