6. Sınıf Matematik: Açıyı Oluşturma, Sembolle Gösterme ve Eş Açılar TEST - 1


Açıyı Oluşturma, Sembolle Gösterme ve Eş Açılar konusu 6. Sınıf Matematik test soruları. Online 6. Sınıf Matematik Açıyı Oluşturma, Sembolle Gösterme ve Eş Açılar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Matematik: Açıyı Oluşturma, Sembolle Gösterme ve Eş Açılar TEST - 1
1.


Mehmet elektriklerin kesildiği bir günde el feneri ile sokakta yürümektedir. El fenerinden çıkan ışınların oluşturduğu şekli matematik dersinden hatırlamıştır. Aşağıda el feneri ve fenerin oluşturduğu iki ışın verilmiştir.

Buna göre oluşan açının sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda kareli zeminde verilen açılardan hangileri eş açılardır?
Doğru Cevap: "B" ll ve lll.
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Sıla öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazdığı açıyı çizmelerini istiyor.

[AB ışınının A noktası açıölçerin tam orta noktasına, B noktasını ise açıölçerin sıfırdan başlayan dış bölgesindeki yerine getiriniz.

Açıölçerin 63° yazan yerini işaretleyin ve oraya C harfini verin. Böylece BAC açısını oluşturun.

Sıla öğretmenin tahtaya yazdığı sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.


I. [HB ile [HC

II. [KB ile [HG

III. [KA ile [KD

IV. [LC ile [LD

Şekle göre, yukarıda verilen ışın çiftlerinden hangileri açı oluşturur?
Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması
6.


I. Geniş açıdır.

II. İki kolu, bir köşesi vardır.

III. “BAC açısı” şeklinde isimlendirilebilir.

IV. Ölçüsü dik açının ölçüsünden 39° eksiktir.

Yukarıdaki açıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" II ve IV
Soru Açıklaması
7.


Şekilde ABC açısı gösterilmiştir.

I. Bir köşesi B olan ve AB ışını ile 15 derecelik açı yapan ışın çizmek

II. Bir köşesi B olan ve AB ışını ile 30 derecelik açı yapan ışın çizmek

III. B açısını iki eş parçaya ayıracak şekilde bir ışın çizmek

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yapılırsa B açısına eş bir açı oluşturulabilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız II
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki noktalı kâğıtta, ABC açısına eş olan bir açı oluşturmak için, sırayla hangi üç nokta birleştirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" D, G, H
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A" 70
Soru Açıklaması
10.


Yukarıda verilen kareli kâğıtta başlangıç noktası B olan ışın, hangi noktadan geçerse ABC açısını iki eş parçaya ayırır?
Doğru Cevap: "D" G
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.