6. Sınıf Matematik: Aritmetik Ortalama TEST - 1


Aritmetik Ortalama konusu 6. Sınıf Matematik test soruları. Online 6. Sınıf Matematik Aritmetik Ortalama Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Matematik: Aritmetik Ortalama TEST - 1
1.
13, 9, 24, 30 saylarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 19
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki ikili sütun grafiği bir beyaz eşya satıcısının yılın 4 ayında sattığı televizyon ve buzdolabı sayılarını göstermektedir.
2 ve 3. soruları grafiğe göre cevaplayınız.

Bu satıcının 4 ay içerisinde sattığı televizyon sayılarından oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 19,5
Soru Açıklaması
3.
Hangi ay içerisinde satılan televizyon sayısı satılan tüm televizyon sayılarının ortalamasını düşürmektedir?
Doğru Cevap: "D" Eylül
Soru Açıklaması
4.
Serra’nın bir sınavdan aldığı ilk üç not 75, 81 ve 54’tür. Serra iki defa daha sınava girmiş ve not ortalaması değişmemiştir.

Buna göre Serra’nın son iki sınavdan aldığı notların toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 140
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki tabloda bir okulda matematik sınavına giren kişi sayısı ve bu kişilerin sınavdan aldıkları notlar verilmiştir.Buna göre matematik dersinin sınav notları ortalaması kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 3,2
Soru Açıklaması
6.
Bir veri grubuna aritmetik ortalamanın üstünde veri eklendiğinde ortalama artar, aritmetik ortalamanın altında veri eklendiğinde ise ortalama azalır.

Bir oto galerisine gelen müşteri sayısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.Bu galeriye Cuma günü 11 müşteri geldiğinde günlük ortalama ilk dört güne göre nasıl değişir?
Doğru Cevap: "A" 1 artar
Soru Açıklaması
7.
6B sınıfından Berilsu’nun beş günlük ders çalışma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre Berilsu’nun günlük ortalama ders çalışma süresi kaç dakikadır?
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
8.
Dört sayının aritmetik ortalaması 18’dir. En büyük sayı çıkarıldığında aritmetik ortalama 17, en küçük sayı çıkarıldığında aritmetik ortalama 19 olmaktadır.

Buna göre ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 18
Soru Açıklaması
9.
20 , 16 , 13 , 15 , 18 , 14

Yukarıdaki sayılardan herhangi biri çıkarıldığında aritmetik ortalamanın azalması istenmektedir.

Bu sayılardan kaç tanesi bu istenilen durumu sağlar?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
10.
Bir sınıftaki öğrencilerin deneme sınavında yaptıkları netlerin dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.Bu sınıftaki öğrenciler deneme sınavında ortalama kaç net yapmışlardır?
Doğru Cevap: "B" 69,5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.