6. Sınıf Matematik: Asal Sayılar TEST - 1


Asal Sayılar konusu 6. Sınıf Matematik test soruları. Online 6. Sınıf Matematik Asal Sayılar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Matematik: Asal Sayılar TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
2.
1’den büyük asal olmayan bir doğal sayının rakamlarının toplamı, sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında, bu yazılışta bulunan tüm asal sayıların rakamlarının toplamına eşit oluyorsa bu tür sayılara Smith sayısı adı verilir.

Örneğin; 22 sasıyı asal çarpanlarına

22 = 2 . 11

biçiminde ayrılır. 2 + 2 = 2 + 1 + 1 olduğundan 22 sayısı bir Smith sayıdır.

Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi bir Smith sayısı değildir?
Doğru Cevap: "C" 56
Soru Açıklaması
3.
İki asal sayı arasında tek başına bulunan sayılara üzgün sayı diyelim.

Buna göre 20’den küçük kaç tane üzgün sayı vardır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda verilen dijital saatte en az kaç dakika sonra tüm rakamlar birbirinden farklı asal sayı olur?
Doğru Cevap: "C" 131
Soru Açıklaması
5.
K1 ve L7 iki basamaklı sayılardır.

- L7 sayısı iki basamaklı en büyük asal sayıdır.

- K1 sayısı 30’dan büyük 40’tan küçük bir sayıdır.

Buna göre verilen şartları sağlayan K + L toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 12
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki sayı tablosu ilgili aşağıdaki adımlar verilmiştir.

• Asal sayıları siliniz.

• Asal çarpanlarından biri 3 olan sayıları siliniz.

• Kalan sayıları toplayınız.

Yukarıda verilen adımları takip eden bir öğrenci sonucu kaç bulur?
Doğru Cevap: "D" 174
Soru Açıklaması
7.
a asal sayı olmak üzere,

K = 2a – 1

şeklinde yazılabilen sayılara Mersenne sayıları denir.

Buna göre, üç basamaklı en küçük Mersenne sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 127
Soru Açıklaması
8.
Lokman Öğretmen, sınıfındaki öğrencileri düz bir sıra olacak şekilde tahtaya çıkarıyor. 60 a kadar olan asal sayıları aşağıdaki kurala göre söyletiyor:

• Soldan sağa doğru en küçük en büyük sayı ile başlayıp ilerliyorlar.

• Sağdan sola doğru 60 tan önceki asal en büyük sayı ile başlayıp geri gidiyorlar.

• Her öğrenci sadece bir sayı söylüyor.

• Öğrencilerin söylediği sayılar birbirinden farklı olup, söylenmeyen bir sayı kalıyor.

Sayı söyleme işlemi bittiğinde kalan sayıyı Lokman Öğretmen söylüyor.

Sağda ve solda eşit sayıda öğrenci olduğuna göre öğretmenin söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 23
Soru Açıklaması
9.
Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen 1’den büyük doğal sayılara asal sayılar denir.

İki basamaklı bir ab sayısı asal olduğunda ba sayısı da asalsa iki basamakla ab’ye simetrik asal denir. (a ve b farklı rakamlardır.)

Örneğin; 13 asal bir sayı 31 de asal olduğundan 13 sayısı simetrik asaldır.

Buna göre iki basamaklı en küçük simetrik asal sayı ile en büyük simetrik asal toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 110
Soru Açıklaması
10.
Bir doğal sayının “öz sayısı” nı bulmak için aşağıdaki adımlar takip edilir.

• Sayı önce 9 ile çarpılır.

• Elde edilen sonucun rakamları toplanır.

• Bulunan toplam bu sayının öz sayısıdır.

Örneğin; 42 sayısının öz sayısı

42 . 9 = 378

3 + 7 + 8 = 18 olduğundan 18’dir.

Buna göre, 65 ve 123 sayılarının özsayılarının toplamının kaç tane asal çarpanı vardır?
Doğru Cevap: "D" 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.