6. Sınıf Matematik: Cebire Giriş TEST - 1


Cebire Giriş konusu 6. Sınıf Matematik test soruları. Online 6. Sınıf Matematik Cebire Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Matematik: Cebire Giriş TEST - 1
1.
Aşağıda cümleler ve bu cümlelere karşılık gelen cebirsel ifadeler yazılmıştır.

Buna göre yazılan cebirsel ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.


En az bir değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Yandaki kutunun içinde ve dışında Umut’un misketleri vardır.

Kutunun içinde bulunan misket sayısını bilmeyen Umut kutunun dışında bulunan misketlerin 3 tane olduğunu biliyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Umut’un misketlerinin sayısını veren cebirsel ifadedir?
Doğru Cevap: "A" x + 3
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.


Sıla, babasının pul koleksiyonunu inceledikten sonra kartpostal koleksiyonu oluşturmaya karar veriyor.

Belli bir zaman kartpostal biriktiren Sıla, biriktirdiği kartpostalların tatil dönüşünde 4 tanesinin kaybolduğunu fark ediyor.

Buna göre, Sıla’nın kalan kartpostallarının sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" a – 4
Soru Açıklaması
5.
20 – m cebirsel ifadesine uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Yirmi liranın m lirası harcandıktan sonra kalan para
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.
Talha, Enes, Umut ve İnci’nin yaşlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor:

• Umut, Enes’ten 4 yaş küçüktür.

• İnci’nin yaşı Talha’nın yaşının 2 katıdır.

• Talha, Enes’ten 3 yaş küçüktür.

Umut x yaşında olduğuna göre bu dört arkadaşın yaşları toplamının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 5x + 7
Soru Açıklaması
8.
Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma ile ayrılan her bir bölüme terim denir. Değişken (sayıları temsil eden harf) içermeyen ifadelere sabit terim denir.

5x + 4y – 3 cebirsel ifadeleri ile ilgili

I. Üç terimlidir.

II. İki değişkenlidir.

III. Sabit terimi yoktur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
9.
Kumbarasında 300 TL olan Berfin, her gün kumbarasından 8 TL almaktadır.Buna göre k gün sonra Berfin’in kumbarasında kalan para miktarını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 300 – 8k
Soru Açıklaması
10.
Cebirsel ifadelerde sayıları temsil eden harflere “değişken” denir. Değişken içermeyen ifadelere “sabit terim” denir.

5x + 12y – 3 cebirsel ifadesi için

• x’in katsayısı 5 tir.

• Sabit terimi 3 tür.

• Değişken sayısı 3 tür.

• x ve y benzer terimlerdir.

yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.