6. Sınıf Matematik: Kümelerle İlgili Temel Kavramlar TEST - 1


Kümelerle İlgili Temel Kavramlar konusu 6. Sınıf Matematik test soruları. Online 6. Sınıf Matematik Kümelerle İlgili Temel Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Matematik: Kümelerle İlgili Temel Kavramlar TEST - 1
1.
A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir.

A = {a, b, c, d}

B = {b, d, e, f, g}

olduğuna göre E kümesi için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "D" En az 7 elemanlıdır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi küme belirtmez?
Doğru Cevap: "C" Sınıfımızdaki bazı öğrenciler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi boş kümeye bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" “K” harfi ile başlayan günler
Soru Açıklaması
4.
A = {1, 2, 3, a}

B = {a, b, 3} kümeleri veriliyor.

Buna göre A ∩ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" {a, 3}
Soru Açıklaması
5.
Bir kümenin eleman sayısını gösteren doğal sayıya, o kümenin eleman sayısı denir ve s(A) sembolü ile gösterilir. ∈ sembolü bir kümeye ait ola anlamını, ∉ sembolü bir kümeye ait olmama anlamını ifade eder.

A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesi ile ilgili olarak,

I. s(A) = 10

II. A = {Rakamlar}

III. 10 ∈ A

IV. 0 ∉ A

V. 3 ∈ A

VI. 12 ∉ A

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
6.


basamaklarında üslü ifadeler bulunan bir sayı merdiveninin basamaklarındaki değerleri bulmak için okun başlangıcındaki basamakta yazan sayı ile okun yanındaki sayı toplanıyor ve bulunan sayı okun gösterdiği basamağın içine yazılıyor.

Buna göre, sayı merdiveninin en üst basamağındaki A sayısının doğal sayı bölenlerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" {1, 3, 7, 21}
Soru Açıklaması
7.
Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir.

Aşağıdaki şekilde bazı kareler boyanarak bir desen oluşturuluyor. Bu desen K satırında 3’ün 60’a (60 dâhil) kadar olan katları, L satırında 4’ün 60’a (60 dâhil) kadar olan katları boyanıyor.Bu desende K satırında boyanan kareler K kümesini, L satırında boyanan kareler de L kümesini oluşturduğuna göre K ∩ L kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
8.
A = {20’den küçük 2’ye tam bölünebilen doğal sayılar}

A = {20’den küçük 3’e tam bölünebilen doğal sayılar}

kümeleri veriliyor.

Buna göre A B kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
9.
A = {2 sayısının tek rakam kuvvetleri} veriliyor.

Umut A kümesinin elemanlarını yan yana yazıp topluyor.

Buna göre Umut’un bulduğu sonucun 5 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
10.
Mehmet, Elif ve Deren kendi aralarında şöyle bir oyun oynuyorlar.

• Mehmet ile Elif birer küme belirleyecek.

• Deren ise bu kümelerinin kesişimini bulacak.

Mehmet → M = {Aylar}

Elif → E = {Sonbahar Ayları}

Deren → D = ?

Buna göre Deren’in söylediği küme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" {Eylül, Ekim, Kasım}
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.