6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Araştırma Yapıyorum TEST – 1


Araştırma Yapıyorum konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Araştırma Yapıyorum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Araştırma Yapıyorum TEST – 1
1.
I. Konu belirleme

II. Araştırma konusuyla ilgili varsayımlar yani hipotezler öne sürme

III. Hipotezlerin doğrulanabilmesi için araştırma yapma

IV. Rapor haline getirme

V. Araştırma sonucunda elde edilen veriler incelenerek sınıflandırma

Yukarıda verilen bilimsel araştırma basamaklarının doğru olabilmesi için kaç numaralı yerlerin yer değiştirmesi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" IV ve V.
Soru Açıklaması
2.


Diyagramdakiler bilimsel araştırma basamaklarından hangisini işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Varsayımları oluşturma
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki panoda “ÇevreKirliliği” ifadesi bilimsel araştırma basamaklarından hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
4.
Esra, bilimsel araştırma basamaklarına uygun olarak “teknolojinin yararlı kullanımı” konusunda bilimsel bir araştırma yapacaktır.

Buna göre Esra’nın çalışmasına aşağıdaki basamaklardan hangisiyle devam etmesi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "C" Varsayımlarda bulunma
Soru Açıklaması
5.
Sigaranın insan sağlığına zararlarıyla ilgili bilimsel bir araştırma yapmak isteyen kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Konuyla ilgili hipotez oluşturmalı
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki bilim insanının söz ettiği durum bilimsel araştırma basamaklarından hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Raporlaştırma
Soru Açıklaması
7.


Yukarıda Mehmet’in hazırladığı doğru yanlış tablosu verilmiştir.

Mehmet’in cevaplarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda bir bilimsel araştırmaya ait araştırma basamakları öğrenciler tarafından belirtilmiştir.

Azra: Teknolojinin toplumsal hayata olan etkileri nelerdir?

Arda: Teknolojik aletlerin kullanım sıklığı, geçirilen vakte bağlı olarak zararlı yönleri olabilmektedir.

Betül: Kitaplardan, internetten ve toplumdaki bireylere sorularak teknolojik aletleri ihtiyacına göre kullanan bireylerin toplumda daha fazla yüz yüze iletişime geçtikleri ve sosyalleşme oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Furkan: Teknolojik aletleri fazla kullanan bireylerde ortaya çıkan durumlarla ihtiyacı ölçüsünde kullanan bireylerde ortaya çıkan durumlar ayrıştırılmıştır.

Buna göre öğrencilerden hangisinin bilimsel araştırma basamaklarından “araştırma”basamağında işlem yaptığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Betül
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki tabloda Bahadır’ın yaptığı araştırmanın basamakları verilmiştir.

Buna göre, Bahadır “?” ile gösterilen bölüme aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Varsayımları ortaya koymalıdır.
Soru Açıklaması
10.


Merdivende boş bırakılan yere bilimsel araştırma basamaklarından hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Bilgiyi sınıflandırma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.