6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Haklarımın Bilincindeyim TEST – 1


Haklarımın Bilincindeyim konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Haklarımın Bilincindeyim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Haklarımın Bilincindeyim TEST – 1
1.
- Düşünce ve kanaat özgürlüğü

- Özel yaşamın gizliliği

- Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

- ?

Anayasamızca güvence altına alınmış olan temel haklarımızı yazmak isteyen öğrenci aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Konut dokunulmazlığı hakkı
Soru Açıklaması
2.


Anayasamızın verilen maddesine bakılarak;

I. Yaşama hakkı herkes için bulunmaktadır.

II. Bireylere rızaları dışında hiçbir işlem yapılamaz.

III. İnsanlar istekleri dışında vücutlarında sağlık deneylerine tabi tutulamazlar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
3.


Diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Temel özgürlüklerimiz
Soru Açıklaması
4.


Şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?
Doğru Cevap: "B" Haklarını korumak için yasal yollar arayabilir.
Soru Açıklaması
5.
• Savaş hali

• Seferberlik hali

• Sıkıyönetim hali

• Olağanüstü hal

Anayasa’mızın 15. maddesinde belirtilen yukarıdaki durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
Doğru Cevap: "A" Temel hak ve özgürlükler kısıtlanabilir.
Soru Açıklaması
6.


Buna göre aşağıdakilerden hangisi özgürlüklerimizden değildir?
Doğru Cevap: "B" Başkalarının eşyalarını izinsiz karıştırma
Soru Açıklaması
7.
• En temel haklarından biridir.

• İnsanın yaşama hakkı hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz.

• Kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz.

• Kişiye işkence ve eziyet yapılamaz.

Yukarıdaki haklar hangi başlık altında toplanabilir?
Doğru Cevap: "A" Kişi dokunulmazlığı hakkı
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda verilen Anayasa’nın 17. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İnsanın vücut bütünlüğü güvence altında değildir.
Soru Açıklaması
9.
I. Hiç kimse inançlarından dolayı rahatsız edilemez.

II. Hiç kimse düşüncelerinden dolayı kınanamaz.

III. Hiç kimse işkenceye tabi tutulamaz.

Yukarıda insan hakları ile ilgili olarak verilen bu maddeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalışma hakkı
Soru Açıklaması
10.
I. Temel hak ve özgürlüklerimiz yasalarla belirlenmiştir.

II. Özgürlüklerimiz sınırsızdır.

III. Kişi haklarımızı kullanırken başkasına zarar veremeyiz.

IV. İnsan hakları için özgürlük gerekmez.

Yukarıda verilenlerden hangileri kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili doğru bilgi verir?
Doğru Cevap: "A" I ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.