6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor TEST – 1


Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor TEST – 1
1.
İnsanlık dünya üzerinde var olduğu ilk günden günümüze kadar toprağa bağlı kalmıştır. İnsanlar yüzyıllarca giydikleri, yedikleri, içtikleri ve barındıkları malzemeleri topraktan elde etmişlerdir. Toprak; tarım, hayvancılık ve toprağa dayalı sanayinin(cam, çömlekçilik, seramik, kiremit, tuğla vb.) vazgeçilmez doğal kaynağı olmuştur.

Parçadaki bilgilere göre;

I. Toprak farklı ekonomik faaliyetlere kaynaklık etmektedir.

II. İnsanlar birçok temel ihtiyacını topraktan sağlamışlardır.

III. İnsanlar toprağa bağlı faaliyetlerde bulunmuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
2.


Şemada “?” ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Sanayi Bitkileri
Soru Açıklaması
3.
Ülkemizin ekonomisiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hizmet sektörü ülkemizde gelişmemiştir.
Soru Açıklaması
4.


Anlatılanlara göre haritada gösterilen alanların hangisinde seracılık yapılması çok zordur?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
5.
• Ürünlerin ekilip dikilerek yetiştirilmesini sağlar.

• Yetiştirilen ürünlerin ihtiyaçlarımıza göre şekillendirilmesini sağlar.

Yukarıda sözü edilen sektörler sırasıyla hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Tarım - Sanayi
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki grafikte Türkiye’de yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin ekim alanları verilmiştir.

Grafikteki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Birim alandan alınan verim en fazla buğdaydadır.
Soru Açıklaması
7.


Buna göre grafiğe bakılarak;

I. Orman alanları ülke arazisinin ¼’ünden fazla yer kaplamaktadır.

II. En geniş topraklar tarım arazilerine aittir.

III. Tarım arazileri ile meraların toplamı ülke arazisinin yarısından azdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
8.
Tarım ürünleri

1. Üzüm

2. Şeker pancarı

3. Zeytin

Özellikleri

? - Çabuk bozulduğu için fabrikaya yakın yerlerde yetişir. Artıklarından hayvan yemi yapılır.

? - Yaz kuraklığı ister ve kış ılıklığı ister.

? - Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetiştirilir. Yetiştirildiği yerlere bağ denir.

Verilen tarım ürünü ve özellikleri eşleştirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 2, 3, 1
Soru Açıklaması
9.
Türkiye önemli yer altı ve yer üstü su kaynaklarına sahiptir. Ülkemizin Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Ülkemiz Fırat, Dicle, Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi önemli akarsulara sahiptir. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Ülkemiz jeotermal kaynaklar bakımından dünyada yedinci, Avrupa’da birinci sıradadır. Ayrıca su kaynakları ülke ekonomimizde önemli bir yere sahiptir.

Parçadaki bilgilere göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Akarsularının büyük kısmı sodalı olduğu için kullanılamamaktadır.
Soru Açıklaması
10.


Yukarıda kaynaklar ve ekonomik faaliyetler eşleştirilmiştir.

Buna göre “?” ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sanayi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.