6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Kültürümüze Sahip Çıkalım TEST – 1


Kültürümüze Sahip Çıkalım konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Kültürümüze Sahip Çıkalım Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Kültürümüze Sahip Çıkalım TEST – 1
1.
Popüler kültür, dönemlik meşhur olan, değişen davranış biçimidir.

Buna göre aşağıdaki unsurlardan hangisindeki değişim daha zordur?
Doğru Cevap: "B" Dinî değerler
Soru Açıklaması
2.
Medya sayesinde toplumumuza ait olmayan bazı unsurlar Türk kültürüne girmeye başlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu unsurlara örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Aile büyüklerine ismi ile hitap etmek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki unsurlardan hangisi Türk toplumuna sonradan girmiş unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Bulunduğumuz yere büyüklerimiz geldiğinde ayağa kalkılması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki değerlerden hangisi günümüz toplumunda diğerlerine göre daha kolay değişebilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Moda ve sanatsal değerlerimiz
Soru Açıklaması
5.
Popüler kültürün değişmesinde ve gençler arasında yayılmasında en etkili olan iletişim araçları hangileridir?
Doğru Cevap: "B" İnternet - Televizyon
Soru Açıklaması
6.
Popüler kültür, toplumsal kültürdeki ve günlük yaşamdaki değişen alışkanlıklar şeklinde ortaya çıkar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda değişen alışkanlıklar arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Millî ve tarihî değerlerimizin değişmesi
Soru Açıklaması
7.
I. Kendinden farklı olan kişilerin dışlanması

II. Topluma ait olmayan unsurların diğer insanlar üzerinde baskı unsuru oluşturması

III. Bireylerin kendini özgür hissetmeleri

IV. Toplumsal değerlerin inkar edilmesi

Verilenlerden hangileri popüler kültürün olumsuz etkileri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV.
Soru Açıklaması
8.
Medya da gördüğümüz bazı farklı ve tuhaf davranışlara sahip bireyler, gençleri olumsuz etkilemekte gençler olduklarının dışında farklı davranış kalıpları sergilemektedirler. Bu durum karşısında aile ile gençler arasında iletişim azalmaktadır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Aile içi iletişimi
Soru Açıklaması
9.
Ülkemizde çocuklara yönelik televizyon programlarının önemli bir bölümünü oluşturan çizgi filmlerin çoğunluğu yabancı ülkelerden alınmaktadır. Dolayısıyla farklı kültürel yapının ürünleri olan bu filmlerin sembolleri ve figürleri çocukların dünyasının bir parçası hâline gelmektedir. Çocuklar bu sembol ve figürlerden etkilenmektedir.

Parçada vurgulanmaya çalışılan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ülkemizdeki çocukların popüler kültürün etkisi altında kaldığı
Soru Açıklaması
10.
Popüler kültür, yaşanılan zamanın değişen zamanla birlikte yaşam şeklinde ve alışkanlıklarda meydana gelen değişmedir. Özellikle gençlerde bu değişimin daha hızlı olduğu görülmektedir. Özellikle gençlerin internet ortamlarında bulunması bu değişimi hızlandırmaktadır.

Buna göre popüler kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal değerlere bağlılığı ifade eder.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.