6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Küresel Bağlantılar TEST – 1


Küresel Bağlantılar konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Küresel Bağlantılar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Küresel Bağlantılar TEST – 1
1.
Nevruz Bayramı kutlamaları Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan’da benzer şekilde kutlanmaktadır.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ortak kültüre sahip olmaları
Soru Açıklaması
2.


Panoda kuruluş amacı verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" TİKA
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’nin bu yıl ihraç ettiği ürünler, ithal ettiği ürünlerden daha azdır.

Buna göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Dış ticaret açığı bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği barışa yönelik dış politika günümüzde de devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk bağımsız bir devletin varlığı için millî bir dış politikayı temel şartlardan biri olarak kabul etmiştir. “Yurtta barış dünyada barış “ilkesi ile bir taraftan yurt içinde huzuru sağlayarak güven içinde yaşamayı amaçlarken diğer taraftan da uluslararası barış ve güvenliği savunmuştur.

Parçadaki bilgilere bakılarak;

I. Atatürk’ün oluşturduğu dış politika günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

II. Atatürk hem iç politikada hem de dış politikada barışçı tutumu elinden bırakmamıştır.

III. Atatürk dış politikada millî özellikleri ön planda tutmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
5.
2017 yılında Kars-Tiflis ve Bakü arasında raylı sistemle bağlantı sağlanmıştır. Bu bağlantı ile yıllık birmilyon yolcu, altı buçuk milyon ton yük taşınması beklenmektedir.

Buna göre yapılan bu yolun aşağıdakilerden hangisine neden olacağı söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Hava yolu ulaşımın öneminin azalmasına
Soru Açıklaması
6.


Buna göre kaynakları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisini ithal etmesine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Demir madeni
Soru Açıklaması
7.
I. Türkçe konuşan ülkelerle kültürel ilişkilerin geliştirilmesi

II. Çeşitli nedenlerle oluşan kültürel farklılaşmanın yaygınlaştırılması

III. Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması

IV. Türk kültürünün araştırılması geliştirilmesi ve korunması

Yukarıdakilerden hangisi Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın çalışmaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
8.
Mustafa Kemal Atatürk Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikalarına karşı batı sınırımızdaki ülkelerle Balkan Antantı’na (1934), doğu sınırımızdaki ülkelerle Sadabat Paktı’na(1937) üye olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu girişimleri aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Barış ve güvenliğimizi sağlamaya
Soru Açıklaması
9.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden üniversite çağındaki gençleri getirerek Türkiye’de öğrenim görmelerini sağlamıştır. Ayrıca Türk cumhuriyetlerine okullar ve eğitim merkezleri açıp bu ülkelere öğrenciler göndermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Asya Türk devletlerine bu çalışmaları yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kültürel ilişkileri geliştirmek
Soru Açıklaması
10.


Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye’nin sanayi ürünleri ihraç etmesi komşularından daha gelişmiş olduğunu gösterir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.