6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Medeniyete Yön Veren Yollar TEST – 1


Medeniyete Yön Veren Yollar konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Medeniyete Yön Veren Yollar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Medeniyete Yön Veren Yollar TEST – 1
1.
• Çin’den başlayıp İstanbul’a kadar ulaşır.

• Orta Asya Türk toplumlarının ekonomisinin temelidir.

• İpek, baharat, zümrüt, misk kokular önemli ticaret malzemeleridir.

Yukarıda özellikleri verilen ticaret yolu hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İpek Yolu
Soru Açıklaması
2.
İpek Yolu’nu denetim altında tutan devletler bu yola belirli aralıklarla kervansaraylar yapmışlardır.

Bu devletlerin kervansaray yaptırmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Ülke savunmasını güçlendirmek
Soru Açıklaması
3.
“Ben Köktürk hükümdarı İstemi Kağan’ım. İpek Yolu ticaretimizi engellemeye başladılar. Bu yolda ticaret yapmamız ekonomimiz için çok önemli çünkü askerlerimizi bu yoldan kazandığımız paralarla besliyoruz. Sasanilere karşı Bizans’la ittifak kurmak için Bizans’a elçi gönderdim. Kısa süre içerisinde İpek Yolu’nun büyük kısmını kontrol etmeye başlayacağız.”

Buna göre İstemi Kağan sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin önemine değinmiştir?
Doğru Cevap: "A" İpek Yolu’nun ekonomiye olan katkısına
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki haritaya bakılarak İpek Yolu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Yolun tamamı Çin’in kontrolündedir.
Soru Açıklaması
5.
İpek Yolu’nun üzerinde bulunan Semerkant, önemli bir kültür ve ticaret merkezidir. İslam toprakları üzerinde en kaliteli kâğıdın üretildiği bu şehirde ipek, yün kumaş ve yün dokumaları da üretilmiş ve bu malların ticareti yapılmıştır. Turfan şehri, batı illerinin kapısı diye anılmıştır. İpek Yolu’nun önemli bir durağı olan bu şehirdeki ticari faaliyetler şehrin zenginleşmesini sağlamıştır. Şehre egemen olmak için yıllarca Türkler ve Çinliler arasında mücadeleler yaşanmıştır.

İpek Yolu üzerindeki Semerkant ve Turfan şehirleriyle ilgili verilen bilgilere bakılarak;

I. Semerkant önemli ürünlerin üretim merkezi durumundadır.

II. Turfan şehrine sahip olmak için devletler arasına çekişmeler yaşanmıştır.

III. Semerkant ve Turfan şehirleri ticaret sayesinde zenginleşmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
6.
Tarih boyunca İpek Yolu’nu ele geçirmek için sürekli savaşlar yaşanmıştır. Özellikle Türkler ve Çinliler arasında mücadelelere sahne olan bölgede farklı devletler kurulmuştur.

Bu bilgiden yola çıkılarak İpek Yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Zaman içinde güzergahı değişmiştir.
Soru Açıklaması
7.
İpek Yolu, üzerinde bulanan toplumları sadece ekonomik ve siyasi olarak etkilememiş, kültürel olarakta toplumların birbirlerinden etkilenmesine neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi İpek Yolu’nun toplumları kültürel olarak da etkilediğine kanıt olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Kök Türk ve Bizansın, Sasanilere karşı İpek Yolu’nun kontrolü için anlaşmaları
Soru Açıklaması
8.
Baharat Yolu, Hindistan’dan başlayarak Irak üzerinden Suriye limanlarına kadar uzanan bir yoldur. Bu yolda Hindistan’da üretilen baharatın bir bölümü Avrupa’ya taşınırdı. Bu yolda aynı zamanda mücevher, ipekli kumaşlar taşınmıştır. Bu yolun kontrolü Osmanlı Devleti ve Venediklerin elindeydi ve bu devletler tüccarlardan vergi almışlardır.

Buna göre Baharat Yolu ile ilgili;

I. Baharat Yolu en eski ticaret yoludur.

II. Bu yolda farklı mallar taşınmıştır.

III. Bu ticaret yolunu kontrol eden devletler ekonomik gelir sağlamıştır.

verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III.
Soru Açıklaması
9.
I. Durum: İpek Yolu, Asya’daki medeniyetler ile Avrupalı medeniyetlerin birbirlerini tanımalarına ve etkilenmelerine neden olmuştur.

II. Durum: Baharat Yolu, Doğu ve Batı medeniyetlerinin birbirlerini tanımalarına ve birbirlerinden etkilenmelerine neden olmuştur.

Verilen durumlara bakarak;

I. Ticaret yollarının sadece değerli eşyaları taşımaya yaramadığı,

II. Ticaret yolları sayesinde savaşların sona erdiği,

III. Ticaret yolları sayesinde kültürel aktarımın yaşandığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
10.
Baharat Yolu, Doğu ve Batıyı birbirine bağlayan deniz yollarından geçmekte idi. Bu yolda özellikle Avrupa’da büyük rabet gören biber, tarçın, hindistan cevizi ve karanfil gibi ürünler taşınmaktaydı. Bu yolda yine inci, mercan, elmas gibi değerli süs eşyaları taşınırdı.

Sadece verilen bilgilere göre Baharat Yolu ile ilgili hangi yargıya ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Tüccarların bu yol sayesinde baharattan, elmas, inci ve mercandan daha fazla gelir sağlandığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.