6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Nasıl Bir Yönetim? TEST – 1


Nasıl Bir Yönetim? konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Nasıl Bir Yönetim? Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Nasıl Bir Yönetim? TEST – 1
1.
I. Devlet yönetiminde dinî kurallar etkilidir.

II. Halk kendi seçtiği vekiller tarafından yönetilir.

III. Devlet yönetiminde kararı belli bir grup verir.

Verilen ifadelerden hangileri demokratik devlet yönetimine uygundur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
2.


Parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Demokrasilerde Yönetim Anlayışı
Soru Açıklaması
3.
Dünya üzerinde monarşi ile yönetilen devletler bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" ABD
Soru Açıklaması
4.
1. Eşitlik

2. Düşünce ve ifade özgürlüğü

3. Çoğulculuk

A- Demokraside baskı ve şiddete başvurulmadıkça her türlü görüş dile getirilebilir.

B- Demokraside kişi ayrıcalığı yoktur.

C- Demokrasilerde kararlar her kesimin katılımıyla alınır.

Yukarıda verilen kavramlarla tanımların doğru eşleştirmesi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1-B, 2-A, 3-C
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki resimde TBMM’nin açılışı gösterilmiştir.

Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Ülkemiz demokratik yönetime geçmiştir.
Soru Açıklaması
6.
- Din kuralları geçerlidir.

- Hakimiyet Tanrı’ya aittir.

- Yöneticiler Tanrı’nın temsilcisidir.

Yukarıda özellikleri verilen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Teokrasi
Soru Açıklaması
7.
- Kişilerin ilişkilerini düzenleyen uymaları gereken kuralları koyan ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan kuruma - - - - denir.

- Egemenlik yetkisi ve en üstün karar verme gücüne - - - - denir.

Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" devlet - yönetim
Soru Açıklaması
8.


Diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Demokrasinin ilkeleri
Soru Açıklaması
9.
Demokratik ülkelerde ülkenin yönetimi, uyulacak kurallar, yasaklar, vatandaşların hakları, özgürlükleri ve ödevleri yazılı yasalarla düzenlenmiştir.

Yukarıdaki parçada demokrasi ilkelerinin hangisinin üzerinde en çok durulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Hukuk devleti
Soru Açıklaması
10.
Yönetim biçimlerine göre toplum düzenleri şekillenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin yaşandığı devletlerdeki toplum düzenine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Bireyler hak ve özgürlükler açısından eşittir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.