6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Ülkemin Zenginlikleri Haritada TEST – 1


Ülkemin Zenginlikleri Haritada konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Ülkemin Zenginlikleri Haritada Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Ülkemin Zenginlikleri Haritada TEST – 1
1.
Ülkemizde deniz kenarında yeralan Çukurova, Bafra Ovası, Çarşamba Ovası ve Büyük Menderes Ovası gibi yerler fazla nüfuslanmıştır.

Bu yerlerin fazla nüfuslanmasında;

I. Tarım için uygun alanlar olması,

II. Aynı iklime sahip olmaları,

III. Tarıma dayalı sanayi dallarının gelişmesi

verilen durumlardan hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
2.


Verilen alanlardan hangisinin seyrek nüfuslanmasında iklim şartlarının elverişsiz olması ve ulaşım olanaklarının gelişmemesi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
3.
Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin fazla olduğu alanlarda bu sektöre bağlı olarak hizmet, sağlık ve eğitim gibi ekonomik faaliyetler gelişmiştir.

Buna göre aşağıdaki yerden hangisinde verilen ekonomik faaliyetlerin hepsinin geliştiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İstanbul
Soru Açıklaması
4.


Buna göre haritada taranarak gösterilen alanlardan hangisi büyükbaş hayvancılık için daha uygundur?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
5.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi ve ekonomik özellikleri düşünüldüğünde bölge insanın daha çok aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle uğraştığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Hayvancılık
Soru Açıklaması
6.


Buna göre haritada verilen alanlardan hangisi su kaynaklarının az olması nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
7.
Ülkemizin nüfus dağılışı ile ilgili;

I. Nüfus ülke içerisinde dengeli dağılmıştır.

II. Bölgelerin yüzölçümleri ile nüfus miktarı dengeli dağılmıştır.

III. Ulaşımın geliştiği yerler sık nüfuslanmıştır.

verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
8.
Ülkemizde deniz kenarında yer alan ve geniş alanlardan oluşan yerlerde genelde ekonomik faaliyet olarak daha çok tarım yapılır.

Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisi parçada anlatılan yerlere örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Çatalca-Kocaeli
Soru Açıklaması
9.


Haritada gösterilen alanların seyrek nüfuslanmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Yağış oranlarının düşük olması
Soru Açıklaması
10.


Buna göre verilen alanlardan hangisinin seyrek nüfuslanmasında beşeri faktörler etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" IV. sanayisi gelişmediği için seyrek nüfuslanmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.