6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Yöneticilerimiz ve Biz TEST – 1


Yöneticilerimiz ve Biz konusu 6. Sınıf Sosyal Bilgileri test soruları. Online 6. Sınıf Sosyal Bilgileri Yöneticilerimiz ve Biz Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Sosyal Bilgiler: Yöneticilerimiz ve Biz TEST – 1
1.
I. Baskı unsurlarının olması

II. Sivil toplum kuruluşlarının olması

III. Bilgi alma ve bilgi verme özgürlüklerinin olması

IV. Otoriter ve baskıcı bir yönetim anlayışının olması

Bir ülkenin yukarıdaki özelliklerden hangisine sahip olması toplumda karar alma sürecini olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "B" II ve III.
Soru Açıklaması
2.


Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak;

I. Kamuoyunun örgütlenmesi gerektiği,

II. Örgütlerin en temel özelliğinin serbest eleştiri ve tartışma alanları olduğu,

III. Örgütlerin çeşitli fikirlerle beslenmesi gerektiği,

IV. Kamuoyunun TBMM’nin tüm kararlarını kabul etmesi gerektiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
3.
Kişinin demokratik karar alma süreçlerine katılma yolları arasında;

I. Seçimlerde oy kullanma,

II. Sivil toplum kuruluşlarına katılma,

III. Siyasi partilere üye olma

verilenlerden hangileri yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
4.
Halk yaşadığı toplumda, ailede işte, çevrede, aktif katılımcı olarak demokrasi kültürünün gelişmesine katkıda bulunmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle halk devlet yönetiminde söz sahibi olur?
Doğru Cevap: "B" Siyasi partilere üye olarak ve oy kullanarak
Soru Açıklaması
5.


Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Sivil toplum örgütlerinin yönetimi değiştirebilme yetkilerinin bulunduğu
Soru Açıklaması
6.
Ülkemizde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanları seçmenlerden oy almak ve halkın desteğini almak için çeşitli propaganda araçları kullanmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaçla halkı daha iyi etkilemek için en çok kullanılan yöntemdir?
Doğru Cevap: "B" Görsel medyaya çıkarak projeleri anlatmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki karar alma unsurların hangisi kurumsal bir yapılanma olarak mecliste karar alma mekanizması içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Siyasi partiler
Soru Açıklaması
8.


Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Kamuoyu TBMM’yi denetlemekle görevlidir.
Soru Açıklaması
9.


Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Kamuoyunun oluşması millî egemenlik ilkesi ile çelişmektedir.
Soru Açıklaması
10.
2018 yılında motorlu taşıtlar vergisine beklenenden fazla zam yapılması insanlar tarafından tepkiyle karşılanmıştır. televizyonlarda gazetelerde yapılan haberler ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı sonucu Maliye Bakanlığı yapılan zamları düşürmek zorunda kalmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumun ortak hareket etmesinin alınan kararları değiştirebileceğine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.