6. Sınıf Türkçe: Deyim, İkileme TEST - 1


Deyim, İkileme konusu 6. Sınıf Türkçe test soruları. Online 6. Sınıf Türkçe Deyim, İkileme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Türkçe: Deyim, İkileme TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bu davranışından sonra bizdeki değerini kaybettin, iyice gözden düştün.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ikilemelerden hangisi farklı yolla oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Yavrucağın üstünde eski püskü kıyafetler vardı.
Soru Açıklaması
3.
Elimdeki bu belgeler oldukça önemli, bu nedenle bunları - - - - incelemelisin.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
Doğru Cevap: "A" ince eleyip sık dokuyarak
Soru Açıklaması
4.


Numaralanmış deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kendisine yararı olacak bu adamla dostluğunu kendi eliyle yok ediyor, bindiği dalı kesiyordu.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıkıntıyı gidermek, üzüntüyü yok etmeye çalışmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Önümüzdeki bayram tatilinde Antalya’ya gidip efkâr dağıtacağım.
Soru Açıklaması
7.


Numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda “dünya” sözcüğü ile ilgili deyimler ve bu deyimlerin karşıladıkları anlamlar verilmiştir.Buna göre, kaç numaralı deyimin anlamı yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
9.
Dilimizde “eski” sözcüğü birçok deyim içinde kullanılır. Örneğin “zamanla unutulmuş hesapları gündeme getirmek” anlamında (I)“eski defterleri karıştırmak”, “yaşlandığı hâlde gücünü, dinçliğini korumak” anlamında (II)“eski toprak”, “mevcut durumun değerini ve önemini hâlâ koruduğunu belirtmek” anlamında (III)“eski hamam, eski tas”, “yadırganacak bazı yenilikler” anlamında (IV)“eski köye yeni âdet” deyimlerini kullanırız.

Bu metindeki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
10.
Deyimler, anlatmak istediğimizi kolaylaştıran, anlatıma renk katan ve uzun cümlelerle ifade edemeyeceklerimizi hemencecik aktarmamızı sağlayan söz öbekleridir. Deyimler kalıplaşmış sözler olduğundan her deyim herkes tarafından aynı şekilde algılanır. Örneğin geçimini temin edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak, parayı kazanmak anlamında “- - - - - - - - - ”, seviçten ve heyecanından taşkın hareketlerde bulunmak anlamında “- - - - - - - - - ”, kendini tutamayıp kahkahayla gülmeye başlamak anlamında “- - - - - - - - - ” deyimini kullanırız.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilmez?
Doğru Cevap: "B" pabuç bırakmamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.