6. Sınıf Türkçe: Metinde Ana Fikir TEST - 1


Metinde Ana Fikir konusu 6. Sınıf Türkçe test soruları. Online 6. Sınıf Türkçe Metinde Ana Fikir Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Türkçe: Metinde Ana Fikir TEST - 1
1.
Şehirlerimizin açılış şenliklerinden elimizde kalıcı tek bir girişim yok. Şehirlerimizin günlerinden elimizde sadece konserler, havai fişek gösterileri kalacak. İleriki kuşaklara kütüphaneler, konser salonları göstereceğimize, kutlama ve açılış gecelerinde yaşadıklarımızı anlatacağız. Tam bir yalancı ihtişam.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kentlerimizdeki çalışmalar, kalıcılığı olmayan günübirlik etkinliklerin ötesine geçememiştir.
Soru Açıklaması
2.
II. Mahmut, bir şey okuyacağı zaman ara sıra gözlük takarmış. Bir gün gözlüğünü başına kaldırmış, orada unutmuş. Sonra gözlüğe ihtiyacı olmuş, aramış taramış, bulamamış. Çok kızmış; söylenmeye, ortalığı kırıp geçirmeye başlamış. Öylesine öfkelenmiş ki kimse, “Gözlük başınızın üstünde!” demeye cesaret edemiyormuş. Sonunda hemen Sait Efendi’yi bulup bu işe çözüm bulmasını istemişler. Sait Efendi gelmiş. Sultan onu görünce, “Hah, Sait!” demiş. “Bak şunlara, bir gözlüğü bulamıyorlar.” Sait Efendi son derece sakin, “Efendimiz!” demiş. “Siz şimdilik şu başınızın üstündekiyle idare edin de biz yine gözlüğü aramaya devam edelim.”

Bu metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sorunların çözümünü akıl yürütme gücümüz ve bakış açımız belirler.
Soru Açıklaması
3.
Artık müşterisi olmayan bir edebiyatı araştırıyorum: Eski Türk edebiyatını... Bu nedenle kendimi Mevlâna’nın şu sözlerindeki adama benzetiyorum: “Sen aldanış yurdunda, temmuz ayında Nişabur’da kar satan kişi gibisin.” Nasıl yaşadığımı soranlara Mevlâna’dan esinlenerek cevap veriyorum: “Sabun gibi durmadan ufalarak...”

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Neredeyse imkânsız gibi görünen bir işe kafa yormak güçtür ve emek ister.
Soru Açıklaması
4.
Bir yazarı gazetedeki köşesinde herkes okuyor, seviyorsa bu bir yazar için çok önemlidir; övünülesi bir özelliktir. Bunun, gazete için de önemli olduğunu eklemeliyim. Bu bir güç ve başarı ortaklığıdır. Ancak yazarların dönem dönem yazdıkları gazetelerden ayrıldıkları da olur. Babıali’nin yarım yüzyıllık canlı tanığıyım. Bu ayrılıklar her gazetede, her dönemde yaşandı. Gazetelerin döner kapılarının özelliğidir bu, çıkarken girersiniz. Ayrılmaları, dönüşleri ben de yaşadım. Geçmişe sevgi ve saygıyı hiç unutmadım. Önemli olan ayrılıklardan sonra kurumların ve kişilerin birbirine olan saygı ve sevgilerini kaybetmemeleridir.

Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ayrılıkların ve geri dönüşlerin yaşandığı gazetecilikte saygı ve sevgiyi korumak önemlidir.
Soru Açıklaması
5.
Her şey nasıl da farklı görünüyor bugün! Önceden dikkat etmediğim ufacık şeylerin bile tadına varıyorum. Örneğin bir güvercine, bembeyaz bir buluta dakikalarca takılıp kalıyor gözlerim. Vazodaki güller daha bir kırmızı, daha bir pembe, daha bir ak görünüyor bu sabah. Her şey o denli güzel ki... Oysa zaman zaman bunalır, ufak bir sıkıntıda yaşama sevincimi yitirirdim. Ne kadar yanlışmış meğer!

Bu metinde asıl anlatılmak istenen,

I. Duyguların gelip geçici olduğu

II. Ayrıntıların çeşitlilik gösterebileceği

III. Yaşamın farklı güzellikleri olduğu ve bu güzelliklerin farkına sonradan varılabileceği

IV. Yaşamı bir bütün olarak algılamanın güçlüğü

ifadelerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
6.
- Bağrımda koç gibi dağlar yatışır

Görünmez dallarda kuşlar uçuşur

Bir yerim var benim, yanar tutuşur

Bir yerim kanıyor soramıyorum

 

- Ne aşkım, ne emelim

Soluk bir karanfilim

Ben gurbette değilim

Gurbet benim içimde

 

- Ben de garibim

Benim de kimsem yok bu şehirde

Aylardır düşünür, düşünürüm

Bir han köşesinde

Bu şiirlere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gurbet acısı
Soru Açıklaması
7.
Her milletin gerçek veya hayalî bir kahramanı vardır. Bu kahramanda, milletin özellikleri bulunur. Her edebiyatın ana yapıtında yaşar bu kahraman. Çeşitli sınavlardan geçerek gerçek gücünü gösterir. Soyunun gücüdür bu. Mesela Köroğlu... Haksızlıklara, zalimliklere karşı koyar; onlarla mücadele eder. O, Türk insanı gibi mazlumun, zulme uğrayanın yanında, zalimin karşısındadır.

Bu metinde anlatılmak istenen asıl düşünce,

I. Kahramanlar çeşitli sınavlardan geçer.

II. Köroğlu, Türklerin kahramanıdır.

III. Her milletin kendi özelliklerine göre oluşturduğu kahramanları vardır.

IV. Her kahramanın hem iyi hem kötü özellikleri vardır.

yargılarından hangisidir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
8.
Ödüllerin çoğalması beni hep mutlu eder. Bir yazarın veya şairin daha fazla kişiye ulaşması edebiyat adına kazançtır. Hiçbir zaman, “Bu ödül enflasyonu nedir?” sorusunu soranlara katılmadım. Yerel yönetimlerin ödüllü kültür- sanat sempozyumları düzenlemelerini destekledim. Çünkü bu etkinlikler orada yaşayanların sanatla, edebiyatla bağlantı kurmalarını sağlıyor. Özellikle gençler, bu toplantılarla sanatı, sanatçıyı tanıyor.

Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kültür, sanat etkinliklerinin düzenlenmesi ve desteklenmesi, bu etkinliklerde sanatçılara ödül verilmesi toplumun sanata ve sanatçıya olan ilgisini artırır.
Soru Açıklaması
9.
Hepimizin kendine özgü düşünce ve davranış biçimleri, eşsiz duyguları, tutumları ve inançları vardır. Dış dünyadan edindiğimiz deneyimler beş duyumuzla bir süzgeçten geçirilir ve bu içsel duyular sayesinde hedeflerimizin şekillenmesine yansıtılır.

Buna metinde yazarın asıl anlatmak istediği,

I. İçsel duyguların deneyimlerle hedefe dönüştüğü

II. İçsel duyguların hedeflere yön veremeyeceği

III. Beş duyumuzun duygu ve düşüncelerimizi tam olarak yansıtmadığı

IV. İnsanların belli bir kültüre sahip oldukları

ifadelerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
10.
İnsan, başlangıçtan bugüne topluluk hâlinde yaşamaya mahkûm bir varlıktır. Bu mecburiyet ona paylaşmayı, yardımlaşmayı, başkalarıyla birlikte hareket etmeyi, doğal afetlere karşı birleşmeyi öğretmiştir. Bütün bunlar, birlikte yaşayan insanları birbirine bağlayan değerlerin oluşmasına zemin hazırlar. Meydana gelen değerler zamanın akışına paralel olarak hem zenginleşir hem de bu toplulukları benzerlerinden ayıran davranış tarzına dönüşür.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsanları bir araya getiren unsurlar, zamanla davranış hâline gelir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.