6. Sınıf Türkçe: Metnin ve Şiirin Konusu TEST - 1


Metnin ve Şiirin Konusu konusu 6. Sınıf Türkçe test soruları. Online 6. Sınıf Türkçe Metnin ve Şiirin Konusu Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Türkçe: Metnin ve Şiirin Konusu TEST - 1
1.
Sinemamızın usta yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun yeni filmi “Pandora’nın Kutusu” yine az sayıda salonda gösterime girdi ve muhtemelen seyirci sayısı da az olacak. Oysa önümüzde, sezonun en iyi Türk filmlerinden biri var. Ustaoğlu bu kez bir ailenin hikâyesi temelinden modern insan, büyükşehir yaşamının tıkanmışlıkları gibi konular üzerine bir şeyler söylüyor. Hikâyenin ve ailenin merkezine, ailenin alzheimer hastalığına yakalanmış annesi konmuş.

Bu metinde sözü edilen filmin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Büyükşehir yaşamında modern insanın durumu
Soru Açıklaması
2.
Hiç kimse yalanı sürekli sürdürecek kadar zeki değildir. Hiç kimse de bu yalanlara sürekli inanacak kadar saf değildir. Dürüstlük, özgürlük demektir ve özgürlük asla kısıtlanmamalıdır. Sürdürmeye çalışacağımız yalan, hatırlamak zorunda olduğumuz uydurma kişilik, en çok kendimizi rahatsız edecektir bir gün. İnsan, karşısındakini bir süre aldatabilir belki. Hatta uzun bir süre de bunu devam ettirebilir ama kendini kandıramaz, bunu hep sürdüremez. Sürdürürse kişilik sorunları başlayacaktır. Yarattığı kahramanı yaşatırken kendisinin kim olduğunu unutacaktır.

Bu metinde,

I. Yalan söylemenin toplumsal zararı

II. Hayatımızı değerli kılan erdemlerimiz

III. Günümüzdeki dürüstlük anlayışı

IV. Yalanın sebep olduğu olumsuzluk

konularından hangisine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
3.
Tiyatro, ulusal olması gereken bir sanattır. Bizde ise ulusal bir tiyatro oluşmuş değil tam anlamıyla. 20. yüzyıldaki Türk tiyatrosunda, toplumun her sınıfını ilgilendirecek tiyatroyu kurmaya çalışan kimse çıkmadı. Bazı eserler yazılıyor, içlerinde iyileri de var. Ama hiçbiri bütün toplumu gözeterek, ortak duyguları hesaba katarak, ortak zevki arayarak yazılmış değil.

Bu metinde Türk tiyatrosuyla ilgili,

I. Ulusal anlayışıyla oluşturulmadığı

II. Birtakım sanatsal ilkelere bağlı kalınmadan yazıldığı

III. Toplumun ortak duygularını yansıtmadığı

IV. Çağının sanat anlayışına uygun eserler verdiği

konularından hangilerine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
4.
Halk masalları bir ulusun en zengin kültürel hazinelerindendir. Geçmişin izlerini masallardan çıkarabilme olanağı hikâyeleri, romancıları ve oyun yazarlarını masallara yöneltir. Böylece masallar, modern dünyanın kültür dokusunu oluşturmada tüm renkliliğiyle devreye girer. Yazarlarca ele alınan, yazıya aktarılan her masalın, özünden bir şeyler kaybettiğini, yeni eklemelerle karşılaştığını da söylemek gerekir. Bu hâliyle bile masallar, insanın hayal dünyasını besleyen önemli birer kaynaktır.

Bu metinde,

I. Masalların yazıya aktarılırken değişikliğe uğradığı

II. Masal yazmak isteyenlerin roman ve hikâyelerden yararlanabileceği

III. Halk masallarının ulusal kültürde önemli bir yere sahip olduğu

IV. Halk masalların öğretici nitelikleri

konularından hangilerine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" II ve IV.
Soru Açıklaması
5.
Şehrin kalabalığından nasibini almış, tıklım tıklım insan dolu otobüslere bilhassa mesai saatlerinde binmek zorunda kalan kadınlar ve yaşlılar; yolculuklarındaki eziyetin her geçen gün artmasında yakınıyorlar. Bu eziyete bir de yaşlı bey amcayı gören gencin oturduğu koltuğa yayılıp uyur numarası yapması ya da kucağında çocuğu olan bir kadının otobüsü her sarsıntısında askılara tutunmaya çabalarken öteye beriye savrulması da eklenince durum daha da üzücü hâle geliyor.

Bu metinde

I. Mesai saatlerinde otobüs seferlerinin çok aksaması

II. Çocuklu kadınlara otobüslerde özel bir yer ayrılması gerektiği

III. Kadınların ve yaşlıların otobüste yolculuk yaparken çok eziyet çektikleri

IV. Otobüsün ilkel bir taşıma aracı olduğu

konularından hangisine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
6.
Bazı büyük eleştirmenleri ve onların yaptıkları büyük hizmetleri düşünüyorum. Düşünce ve sanat hayatında sağlamı ve çürüğü ayırt etmekten, sağlam eserin ilk bakışta görülemeyen zenginliklerini, derinliklerini göstererek okuyucunun yolunu aydınlatmaktan daha büyük hizmet mi olur? Bu yönüyle bakıldığında düşünce ve sanat hareketlerinin gelişmesinde eleştirmenlerin büyük payı olduğu bir gerçektir.

Bu metinde,

I. Eleştirmenliğin ölçütleri

II. Eleştirmenlerin nitelikleri

III. Eleştirmenliğin tanımı

IV. Eleştirmenlerin işlevi

konularından hangisine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
7.
Dünyada ilk tiyatro etkinliğinin nerede, nasıl başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Araştırmacılar, tiyatronun ilkel insanların av dönüşü, vurdukları avın çevresinde sevinç ve heyecan sesleri çıkararak dans etmelerinden doğduğunu anlatırlar. Daha sonraları topluluk hâlinde yaşamaya başlayan insanlar, yılın belirli günlerinde belirli bir yerde toplanmaya başlamışlar. Bu toplantıda içlerinden bir kişi yüksekçe bir yere çıkarak güldürücü öyküler anlatır, taklitler yapar, şarkılar söylermiş. Bu tür oyunlar zamanla şenlik geleneğini oluşturmuş. Bir süre sonra bu gösterilerdeki kişiler ikiye, üçe çıkmış. Daha canlı, daha ilgi çekici konular bulunmuş. Böylece oyunlar sanat niteliğine kavuşmuş. Tiyatro da bir meslek hâline gelmiş.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tiyatronun doğuşu
Soru Açıklaması
8.
En azından üç dil bileceksin

Birisi ana dilin

Elin, ayağın kadar senin

Ana sütü gibi tatlı

Ana sütü gibi bedava

Ninniler, masallar da caba

Ötekiler yedi kat yabancı

Her kelime aslan ağzında

Her kelimeyi bir bir dişinle tırnağınla

Kök sökercesine söküp çıkartacaksın

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ana dilin önemi
Soru Açıklaması
9.
Nasıl, bir ev ayakta durmakla güzel olmazsa bir yazı da ayakta durmakla güzel sayılmaz. Yazının mimarisinde ayrıca güzelliğe gereksinim var. Eni, boyu, derinliği, öylesine ölçülü olacak. Her köşenin orantıları bir güzelliğin ve sağlamlığın anlatımında buluşacak. Biçimiyle özü birbirini destekleyecek. Bu tutarlılığın sağlanması için yazının yadırganacak hiçbir yanı bulunmayacak. Roman olsun, hikâye olsun, oyun olsun aynı kurallar geçerli. Bir gecede kondurulmuş gecekondunun diğer evlerden nasıl bir farkı varsa bir saatte yazılmış yazının da diğerlerinden öyle farkı vardır.

Bu metinde,

I. Tek başına içerik güzelliğinin yeterli olmadığı, onu ayakta tutan biçimsel kuralların da olduğu

II. Bütün düzyazı türlerinde tutarlığın olması gerektiği

III. Sadece biçimin ya da konunun, yazının güzel olması için yeterli olduğu

IV. Güzel olması için belli kurallara bağlı kalınmaması gerektiği

konularından hangisine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
10.
Kitap, bir medeniyetin devamlılığında son derece önemli bir rol oynar. Toplumun geçmişle bağlantısı, düşünsel düzeyde, kültürle sürdürülebilir. Geçmişin eksi ve artılarını sinema şeridi gibi gözler önüne sererek geleceğimize ışık tutar. Kitap, tarihi getirip önümüze koyar; geleceğe öncekilerin bilgi ve tecrübeleriyle emin adımlarla yürümemizi sağlar çünkü geçmişini bilmeyen bir ulusun, geleceği güvence altında değildir.

Bu metinde,

I. Kitabın, bilgi akışını ve kültürün devamını sağladığı

II. Kitap okuma hakkındaki değişik görüşlerin varlığı

III. Kitabın geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğu

IV. Kitap okurken dikkat etmemiz gereken kurallar olduğu

konularından hangilerine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.