6. Sınıf Türkçe: Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Cümleleri TEST - 1


Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Cümleleri konusu 6. Sınıf Türkçe test soruları. Online 6. Sınıf Türkçe Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Cümleleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Türkçe: Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Cümleleri TEST - 1
1.
I. Yere düşünce ağlamaya başladı. (neden - sonuç)

II. Çocukları sevindirmek için onlara hediye aldı. (neden - sonuç)

III. Bilgili olmak için çok kitap okumalıyız. (amaç - sonuç)

IV. Olanları anlatırsan sana yardımcı olabilirim. (koşul - sonuç)

Numaralanmış cümlelerden hangisi yay ayraç ( ) içinde verilen anlam ilişkisine uygun kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
2.
(I) Geçen yaz yapılan “Matematik Bilim Kampı” na katıldım. (II) Bu kampa katılma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. (III) Yapılan etkinliklerde ve atölye çalışmalarında çok eğlendik. (IV) Kampta bulunan görevliler, bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için çok çalıştılar.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
3.
(I) Yaşlı ormanlarda, başka yerlerde görülmesi güç olan kuş türleri bulunur. (II) Bunlardan biri de “kara ağaçkakan”dır. (III) Ülkemizdeki en büyük ağaçkakan türü olan bu kuş, ormanların iç kısımlarında yaşar. (IV) Bu yüzden bu kuşu görmek hiç de kolay değildir.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" III ve IV.
Soru Açıklaması
4.
Akarsular, yeryüzünü şekillendirmede önemli bir role sahiptir. Doğdukları yani yeryüzüne çıktıkları yerlerden bir göl, deniz ya da okyanusa ulaşana kadar geçtikleri yerlerde birtakım değişikliklere yol açarlar. Taşıdıkları su miktarı, suyun akış hızı, suyla birlikte taşıdıkları madde miktarı, akarsu yatağının eğimi ve bunlara benzer özelliklere göre çevrelerindeki toprakları ve kayaları farklı farklı şekillendirirler. Bir akarsu kimi yerde “S” harfine benzeyen kıvrımlar çizerek yavaş yavaş ilerlerken kimi yerde dimdik aşağıya dökülerek görkemli bir şelale oluşturabilir.

Bu metinden çıkarılabilecek koşul cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Akarsular aşağıya dik bir şekilde akarsa muhteşem şelaler oluşturabilir.
Soru Açıklaması
5.
Saygı-güven kültüründe çocuk, yüreklendirilerek terbiye edilir. Saygı-güven kültürü içinde oluşan ailede, ailenin temeli ailede yaşayan değerler, erdemlerdir. Böyle ailelerde ister yeni doğmuş çocuk, ister ülkenin cumhurbaşkanı olsun, ailenin her bireyi onur ve değer yönünden eşit görülür.

Bu metinden aşağıdaki koşul cümlelerinden hangisi kesin olarak çıkarılır?
Doğru Cevap: "A" Çocuk, aile içinde yüreklendirilirse onurlu ve değerli olur.
Soru Açıklaması
6.
Müzeler, geçmişte yaşayan toplumların kültürlerinin yansıtıldığı; bilim, sanat gibi alanlarda yaptıkları eserlerin sergilendiği mekânlardır. Sergilenen eserler ya da anlatılan olaylar, dönemin ruhunu yansıtır ve ziyaretçinin o dönemleri anlamasını ve yaşamasını sağlar. İstanbul’da Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar Binası’nda yer alan İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi de İslam coğrafyasında yaşamış bilginlerin keşif ve icatlarını tanıtması açısından önemli bir yere sahiptir.

Bu metne göre “Tarihî dönemleri anlamak istiyorsanız - - - - - - - - -” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
Doğru Cevap: "D" müzeleri gezmelisiniz.
Soru Açıklaması
7.
(I) Bir zamanlar temizliği ve doğal güzelliğiyle dillere destan bir kasabamız vardı. (II) Şimdilerde kasabamız o eski itibarını kaybetti. (III) Yerli ve yabancı turistlerin doğaya bilinçsizce zarar vermesi bizi bu hâle getirdi. (IV) Kendi kaderine terk edilen kasabamızın sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde, sözü edilen kasabanın eski itibarını kaybetmesinin nedeni verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
8.
(I) Gökyüzünde süzülen bir uçurtmaya gidenyol, uçurtmanın ipidir. (II) İp, elimizi çekiştirir. (III) Çünkü uçurtma, gökyüzünde kendisiyle birlikte süzülmemizi ister. (IV) Rüzgâr kesilince de yavaş yavaş yere iner. (V) Tekrar havalanmayı sabırsızlıkla bekler.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir?
Doğru Cevap: "B" III.
Soru Açıklaması
9.
Anadolu, canlı çeşitliliği açısından çok zengin bir yer. Ancak bir zamanlar Anadolu’da yaşayan bazı hayvan türleri artık burada bulunmuyor. Hatta bazılarının soyunun tüm dünyada tükenmiş olduğu biliniyor. Hayvanların soylarının tükenmesinin birçok nedeni var. Doğal olayların yanı sıra insanların etkisi de büyük. Hayvanların doğal yaşamlarının bozulması ve avlanma, insan kaynaklı nedenlerin başında geliyor.

Bu metinden,

I. İnsanlar, yanlış avlanırsa hayvanların soyları tükenir.

II. Doğal yaşamları bozulursa hayvanların nesilleri tehlikeye girer.

III. Hayvan çeşitliliği bir yerde çok olursa orada tehlike de çok olur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III.
Soru Açıklaması
10.
Cildimizin yapısında kan damarları, sinirler ve çeşitli proteinler bulunur. Bu proteinler cildimizin sıkı ve esnek olmasını sağlar. Ancak yaşlandıkça bu proteinlerin üretimi azalır ve cildin yapısı değişir. Ayrıca cildimizde bulunan yağ hücreleri zamanla küçülür ve yağ tabakası incelir. Bu nedenle cilt, esnekliğini kaybeder ve kırışmaya başlar. Tüm bunların dışında ciltte biriken ölü hücrelerin atılması yavaşlar. Bu hücrelerin birikmesi de cildin kırışmasına yol açar.

Bu metinden,

I. Ciltteki protein üretimi azalırsa cilt, sıkılığını yitirir.

II. Ciltteki yağ tabakaları incelirse cilt kırışır.

III. Ölü hücreler ciltte birikirse cilt lekelenir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.