6. Sınıf Türkçe: Yazımı Karıştırılan Sözcükler TEST - 1


Yazımı Karıştırılan Sözcükler konusu 6. Sınıf Türkçe test soruları. Online 6. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
6. Sınıf Türkçe: Yazımı Karıştırılan Sözcükler TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" Çevre temizliğinde herkez üzerine düşeni yapmalı.
Soru Açıklaması
2.
Çocukken beni en çok etkileyen kitaplar Mihael Strogooff, Küçük Prens ve Pıtırcık dizisi olmuştur. Bunlar çocuğun düş gücünü geliştiren kitaplardır. Örneğin küçükken Jules Verne’in romanlarını okumuş bir bilgisayar mühendisiyle okumamış olan, birbirinden ayrılır. Çünkü okuyan daha yaratıcıdır. Ayrıca, edebiyat öğretmenlerinin karşı çıkmasına karşın, çocukken bizi göz yaşlarına boğan bir yazarımızın kitaplarından da tat aldığımı söylemek isterim. Çünkü biz farketmesek de o kitaplar, aslında duygusal eğitimimizin bir parçasıydı. Acımayı, ağlamayı öğretmişti bize onlar. Şimdiki çocuklar bunları tatmadan, yaşamadan yetişiyor.

Bu metindeki yazım yanlışlarıyla ilgili,

I. “birbirinden” sözcüğü ayrı yazılmalıdır.

II. Birleşik sözcük olan “göz yaşı” ifadesi bitişik yazılmalıdır.

III. “bilgisayar mühendisi” ifadesindeki “mühendis” sözcüğü büyük harfle başlamalıdır.

IV. “Çünkü biz farketmesek de” ifadesindeki “farketmek” sözcüğü ayrı yazılmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II ve IV.
Soru Açıklaması
3.
I. Edebiyat öğretiminde önemli olan, kişilerin okudukları yapıtla doğrudan iletişim kurmalarıdır.

II. Jeoarkeolojik çalışmalarda arkeologlar ve jeologlar, araziyi farklı bakışaçıları ve araştırma yöntemleriyle incelerler.

III.Tatlısu kaynaklarının azalması, insanlığın devamını tehdit eden önemli bir etkendir.

IV.Bir vitamin deposu olan dutun; beyaz, kara ve kırmızı renkteki türleri Anadolu’nun her yerinde yaygın olarak yetişir.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
4.
Her sanat eserinin ardında birden fazla insan vardır. Çünkü sanatçı elde ettiği sonuçlara yalnız düşünerek ve çalışarak değil, başkalarından da yararlanarak ulaşmıştır. Örneğin Harry Potter dizisinin en son sürümünün jeneriğinde yedi yüz elliden fazla kişi sıralanmıştır. Ama uzun süre önce sinemayı icat eden ve yüzyıllık bir gelişim sürecinde bu iletişim aracını geliştiren insanlar unutulmuş gibidir. Oysa filmi izlerken duyumsanan hazda hepsinin payı vardır. Bu yalnızca sanat eserlerine özgü değil, hayatın diğer alanları için de geçerlidir. Yer yüzünde yaşamış herkez eylemleri, duygu ve düşünceleriyle bizde iz bırakmıştır. Farkında olsak da olmasak da yaşamımızı bu izlerin etkisinde kalarak sürdürürüz.

Bu metindeki yazım yanlışlarıyla ilgili,

I. “Yalnız” sözcüğü “yanlız” şeklinde yazılmalıdır.

II. “Yedi yüz elliden fazla” ifadesindeki “yedi yüz elli” sözü bitişik yazılmalıdır.

III. “Yer yüzünde” ifadesi bitişik yazılmalıdır.

IV. “Herkez” sözcüğü “herkes” şeklinde düzeltilmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" III ve IV.
Soru Açıklaması
5.
(I) İnsanlar profesyonel aşçılığın, iyi tarifler bilmekten, güzel süslemeler ve karışımlar yapmaktan, yemeklere lezzet katmaktan ibaret olduğunu sanıyorlar. (II) Oysa aşçılık daha çok tutarlılıkla, hiç değişmeyen tekrarlarla, sürekli olarak tıpa tıp aynı biçimde yapılan işlerle ilgilidir. (III) Bir şefin, aşçısından bekleyeceği en son şey yeniliktir. (IV) Çünkü müşteri daha önce denediği bir tadı tekrar bulmak ister.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
6.
Pek çok kişi sosyolojinin, yolunu kaybettiğini düşünüyor oysa XIX. yüzyılda Auguste Comte’un ortaya attığı fikirlerden doğan bu bilimin tüm sosyal bilimlerin kaynağı olduğu düşünülmüştü. Yakın geçmişte ise sosyoloji, ilerici bir tarih görüşüyle ilişkilendirilip modernitenin bilimi olarak tanıtılmıştı. Günümüzde sosyoloji çağdaş entellektuel kültürün kıyısına itildi. Ünlü bir sosyolog son kitabında bu dışlanmaya karşı çıkıyor. Sosyolojinin sosyal bilimler içinde hâlâ çok önemli bir yer tuttuğunu ispatlamaya çalışıyor.

Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
Doğru Cevap: "D" “entellektuel” sözcüğü “entelektüel” şeklinde düzeltilmelidir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır ?
Doğru Cevap: "B" Çaresizdi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur ?
Doğru Cevap: "C" Aklım
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur ?
Doğru Cevap: "B" Herhangi bir tartışma olmadan toplantı sona erdi.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yardımcı fiil ayrı yazılır ?
Doğru Cevap: "D" Varolmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.