7. Sınıf Din Kültürü: Ahlaki Davranışlar TEST - 1


Ahlaki Davranışlar konusu 7. Sınıf Din Kültürüi test soruları. Online 7. Sınıf Din Kültürüi Ahlaki Davranışlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Din Kültürü: Ahlaki Davranışlar TEST - 1
1.
• İnsanların dışarıya yansıyan her türlü hâl ve hareketleridir.

• Bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir.

• Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir.

Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması
2.
“O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)


Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Adalet
Soru Açıklaması
3.
“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile…”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)


Aşağıdaki davranışlardan hangisine bu ayette değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Yardım etmek
Soru Açıklaması
4.
“Müslüman, dilinden ve elinden (gelecek kötülükler konusunda) Müslümanların güven içinde oldukları kimsedir.”

Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "A" Cömert olmalıdır.
Soru Açıklaması
5.
Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir.

Bu tanım, aşağıdaki değerlerden hangisine aittir.
Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması
6.
“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak titizlikle adaleti ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettiğiniz kişiler ister zengin ister fakir olsun adaletten ayrılmayın. …”

(Nisa suresi, 135. ayet)


Bu ayete göre

I. Yalancı şahitlikten uzak durulmalıdır.

II. Yalancı şahitlik edenler uyarılmalıdır.

III. Şahitlik ederken Allahın rızası gözetilmelidir.

sonuçlarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ‘güvenilir olmakla’ doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" İyilik gördüğünde teşekkür etmek
Soru Açıklaması
8.
“Ben, haklı olduğu hâlde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”

Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajına aykırıdır?
Doğru Cevap: "C" Şaka amacıyla kandırmak
Soru Açıklaması
9.
“Allah’a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi sevebileceğiniz bir şey öğreteyim mi? Aranızda selamı yayınız.”

Bu hadisin asıl mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müminler birbirlerini sevmelidir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki tanımların hangisi ‘sabır’ kavramına aittir?
Doğru Cevap: "A" Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gayreti göstermektir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.