7. Sınıf Din Kültürü: Allah'ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed TEST - 1


Allah'ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed konusu 7. Sınıf Din Kültürüi test soruları. Online 7. Sınıf Din Kültürüi Allah'ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Din Kültürü: Allah'ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed TEST - 1
1.
Peygamberimiz Bizans İmparatoruna İslam’a davet eden bir mektup gönderir. Hz. Muhammed’i tanımayan Herakliyus’a, onun hakkında bilgi verebilecek bir kişi aranır. O sırada Suriye’de ticaret amacıyla bulunan Ebu Süfyan ve yanındakileri İmparatora getirirler. Onun sorularından biri şudur: “Hiç yalan söylediği ya da aldattığı için suçlandı mı?” Ebu Süfyan: “Asla!” der. Konuşmanın sonunda Herakliyus şöyle der: “Anlıyorum ki o, gerçekten peygamberdir. Peşinden gidenler onu terk etmiyor dediniz. Bu da onların gerçek inanç sahibi olduklarını ispatlıyor.”

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed’i tanıyan herkes dürüst olduğunu bilir.
Soru Açıklaması
2.
Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara bildirmeleridir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tebliğ
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir?
Doğru Cevap: "A" Son peygamber olması
Soru Açıklaması
4.
Allah’ın Elçisi, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınırdı. Toplumun sorunlarına karşı duyarlı idi. Peygamberlik görevi verilmeden önce de karşılaşılan sorunlara çözüm üretmede aktif rol alırdı.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sözü edilen özelliklerine örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Geçimini sağlamak için çalışması
Soru Açıklaması
5.
Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İslam’ı tebliğ etmekten, çalışmaya zaman ayıramamıştır.
Soru Açıklaması
6.
“Ben sizden daha çok Allah’tan korkuyor ve sizden daha çok O’na itaatte bulunuyorum. Ancak ben bazen (nâfile) oruç tutarım, bazen tutmam, bazen (nâfile) namaz kılar, bazen istirahat ederim. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimi terk ederse ben’den değildir.”

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamberin sünneti öğrenilmelidir.
Soru Açıklaması
7.
“De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?”

(En’âm suresi, 50. ayet)


Bu ayetten Peygamberimizle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "C" Onun özellikleri hiçbir peygamberde yoktur.
Soru Açıklaması
8.
“Ben peygamberlerin ilki değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemem, ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım.”

(Ahkâf suresi, 9. ayet)


Bu ayetten Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "D" Peygamberlik zincirinin son halkasıdır.
Soru Açıklaması
9.
I. Vahiyle ilgili açıklamalar yapması

II. Örnek bir aile reisi olması

III. İbadetle mükellef olması

IV. Allah’ın vahyini olduğu gibi iletmesi

Numaralanmış ifadelerden hangileri Hz. Peygamberin peygamberlik göreviyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" I ve IV.
Soru Açıklaması
10.
I. “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”

II. “Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları benden öğreniniz.”

III. “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır söylesin veya sussun.”

Numaralanmış hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in açıklayıcı özelliğiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.