7. Sınıf Din Kültürü: İslam Düşüncesinde Yorumlar TEST - 1


İslam Düşüncesinde Yorumlar konusu 7. Sınıf Din Kültürüi test soruları. Online 7. Sınıf Din Kültürüi İslam Düşüncesinde Yorumlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Din Kültürü: İslam Düşüncesinde Yorumlar TEST - 1
1.
Din, Yüce Allah tarafından gönderilen ilahî ilkeler bütünüdür. Dini insanlara açıklayıp öğretenler peygamberlerdir. Allah tarafından gönderilen son din İslamiyet, bu dinin peygamberi Hz. Muhammed, kutsal kitabı ise Allah kelamı Kur’an-ı Kerim’dir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "A" Dinin amacı insanları mutlu etmektir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi din anlayışlarının birbirinden farklı olmasının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dinin mesajlarının evrensel olması
Soru Açıklaması
3.
Dinle ilgili;

I. Değişime açık ilkelerdir.

II. İnançla ilgili ilkeleri barındırır.

III. Her yer ve zamanda geçerlidir.

yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III.
Soru Açıklaması
4.
İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri farklıdır. İslam dini, insanların sahip oldukları bu yeteneklerini kullanmalarına imkân tanımıştır. Bunun en güzel örneği Hz. Peygamberin vefatından sonra din anlayışlarının oluşmasıdır. Bu farklı anlayışlar dinin kendisi değil onun bir yorumu olarak kabul edilmiş ve bu kabul dolayısıyla Müslüman toplumlarda canlı bir düşünce ortamı oluşmuştur.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Farklı yorumların kaynağının Kur’an ve sünnet olduğu
Soru Açıklaması
5.
İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklı dini yorumlar genel olarak değerlendirildiğinde bu yorumlarla ilgili,

I. İnsanlara kolaylık sağlamıştır.

II. Evrensel ilkeler haline gelmişlerdir.

III. Farklı yorumlar dinin kendisini de etkilemiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dini yorumlayan kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nazik, kibar ve anlayışlı olmak
Soru Açıklaması
7.
Din, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği öğütleri içerir. Din anlayışı ise bu öğütlerin, insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimleridir. Dolayısıyla din tek iken din anlayışları birden çok olabilir. Din vahye, din anlayışı ise insanların algıları ve yorumlarına dayanır. Ayrıca din değişmez, din anlayışı değişebilir. Ancak din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir.

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Din ile din anlayışının özdeşleştirilmemesi gerektiği
Soru Açıklaması
8.
I. Çözüm üretirken iman esasları dikkate alınmamıştır.

II. Bir problemle ilgili birden çok çözüm üretilmiştir.

III. Sorun çözme yöntemleri birbirinden farklıdır.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili numaralanmış bilgilerin hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fiziksel özellikler
Soru Açıklaması
10.
• Allah’ın varlığı ve birliği hususunda ittifak edilmiş olması

• Hz. Muhammed’in peygamberliği konusunda görüş ayrılığının olmaması

• Namaz, hac, zekât ve oruç gibi temel ibadetlerin farz olduğu hususunda fikir birliğinin olması

Bu bilgilerden, İslam düşüncesiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "D" Dinin temel ilkelerinde görüş birliği vardır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.