7. Sınıf Din Kültürü: İslam Düşüncesinde Yorumlar TEST - 2


İslam Düşüncesinde Yorumlar konusu 7. Sınıf Din Kültürüi test soruları. Online 7. Sınıf Din Kültürüi İslam Düşüncesinde Yorumlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Din Kültürü: İslam Düşüncesinde Yorumlar TEST - 2
1.
Eğer tek bir dini yorum olsaydı aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmazdı?
Doğru Cevap: "A" Düşünce dünyası bugünkünden daha zengin olurdu.
Soru Açıklaması
2.
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bir fikre körü körüne bağlanmanın sonucudur.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin farklı olmasının sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Birden çok din anlayışının ortaya çıkması
Soru Açıklaması
4.
“Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin.”

(Gâşiye suresi, 21 ve 22. ayetler)


Bu ayetlerin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlar dinî tercihlerinde özgürdür.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Siyasi yorumlar
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamberin vefatından sonra birtakım sebeplere bağlı olarak ayet ve hadislerin yorumlarından ortaya çıkan farklı görüş ve düşünceler farklı din anlayışlarını oluşturmuştur. Bu anlayışlar ilk zamanlarda dağınık bir şekilde kendini göstermişse de sonraları her anlayış kendine has bir yöntem geliştirerek sistemleşmiştir.

İslam düşüncesinde sistemleşen bu dini anlayışlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezhep
Soru Açıklaması
7.
• İslam düşüncesindeki amelî yorumlardan biridir.

• Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanır.

• Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda yaygındır.

Bu bilgiler aşağıdaki fıkhi yorumlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Hanefilik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, inançla
ilgili yorumların amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İbadetler hakkında ayrıntılı bilgi vermek
Soru Açıklaması
9.
Bu mezhebin öncüsü, dini konularda akla önem vermekle, akıl ve nakil (ayet ve hadisler) arasında kendine has bir denge kurmayı başarmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin anlayışı doğrultusunda gelişen yorum biçimini sistemleştirerek bu düşünceye yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu alanda yazdığı en önemli eseri ise “Kitabu’t-Tevhit”tir.

Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmam Maturidi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Devlet yönetiminde söz sahibi olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.