7. Sınıf Din Kültürü: Melek ve Ahiret İnancı TEST - 1


Melek ve Ahiret İnancı konusu 7. Sınıf Din Kültürüi test soruları. Online 7. Sınıf Din Kültürüi Melek ve Ahiret İnancı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Din Kültürü: Melek ve Ahiret İnancı TEST - 1
1.
Varlıklar âlemine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Duyu organlarıyla algılanamayan hiçbir varlık yoktur.
Soru Açıklaması
2.
Bazı varlıklar duyu organlarıyla algılanamaz. Bunları ya Allah’ın haber vermesiyle biliriz veya aletler yardımıyla algılarız.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını haber verdiği varlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hücre
Soru Açıklaması
3.
Melekler,

I. ruhani ve nurani varlıklardır.

II. daima Allah’a itaat etmektedirler.

III. bu dünyada görevlendirilmemiştir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki dört büyük melek ve görevleriyle ilgili bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" İsrafil: Öldükten sonra insanları sorgulamakla görevlidir.
Soru Açıklaması
5.
Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri yoktur. Sürekli olarak Allah’a ibadet hâlindedirler.

Bu özelikler aşağıdaki varlıkların hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Melek
Soru Açıklaması
6.
I. Nurdan yaratılmışlardır.

II. Geleceği ve gaybı bilemezler.

III. Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri cinlerle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
7.
I. Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.

II. İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.

III. Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir.

Cinlerle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.
I. Çağırıldığında ruhların geldiğini kabul etmek

II. Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak

III. Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak

İslam dinine göre numaralanmış durumlardan hangileri batıl inançtır?
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed (s.a.v.) Hıra Mağarası’nda bulunduğu sırada bir melek geldi ve ona “Oku!” diye seslendi. Hz. Peygamber korku ve endişe içerisinde “Ben okuma bilmem.” dedi. Melek ikinci kez emrini tekrarladı. Hz. Muhammed (s.a.v.) aynı şekilde yanıtladı. O, üçüncü̈ kez oku dediğinde Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ne okuyayım?” diye sordu. Dedi ki “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! …”

Bu meleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cebrail
Soru Açıklaması
10.
Gayb kelimesi, gözle görülmeyen, gizli olan; duyu organları ve akıl yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen âlem gibi anlamlara gelir.

Buna göre aşağıdaki varlıklardan hangisi gayb âlemiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Kitap
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.