7. Sınıf Din Kültürü: Melek ve Ahiret İnancı TEST - 2


Melek ve Ahiret İnancı konusu 7. Sınıf Din Kültürüi test soruları. Online 7. Sınıf Din Kültürüi Melek ve Ahiret İnancı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Din Kültürü: Melek ve Ahiret İnancı TEST - 2
1.
“Kendi kendilerine, Allah’ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında
bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için
yarattığını hiç düşünmediler mi?”


(Rum suresi, 8. ayet)


Bu ayete göre yaratılmışlar üzerinde düşünen bir insan,

I. Yaratılan her varlığın bir ömrü vardır.

II. Evrendeki her varlık hak yani gerçektir.

III. Bu dünyada düşünmeyen varlık yoktur.

sonuçlarından hangilerine ulaşır?
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
2.
Cinler ve özellikleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde açıklanır. Kur’an’daki surelerden birinin adı Cin suresidir. Cinler hakkında doğru bilgi edinmek ve yanlış inanışları fark etmek için Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin hadislerine - - - - .

Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" başvurulmalıdır.
Soru Açıklaması
3.
“Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.”

Bu hadise göre şeytan, aşağıdaki insanla ilgili durumların hangisini sever?
Doğru Cevap: "D" Zararlı alışkanlıklar edinmesini
Soru Açıklaması
4.
“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için
ölümü ve hayatı yaratmıştır…”

(Mülk suresi, 2. ayet)


Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Denemenin amacı iyileri kötülerden ayırmaktır.
Soru Açıklaması
5.
“Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim.”

Bu hadisten,

I. Dünya hayatı geçicidir.

II. Ağaçlık yerde mola verilmelidir.

III. Yolcu yola çıkış amacını unutmamalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
6.
“Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”

(Enbiyâ suresi, 35. ayet)


Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "A" İnsan, ahirette de sınanmaktadır.
Soru Açıklaması
7.
“Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. … Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler.”

(A’râf suresi, 187. ayet)


Bu ayetten kıyametin zamanıyla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Tahmin etmek mümkündür.
Soru Açıklaması
8.
“(O gün) sûra üflenecek, ardından -Allah’ın diledikleri dışında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.”

(Zümer suresi, 68. ayet)


Bu ayet aşağıdaki kavram çiftlerinin hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Kıyamet-Diriliş
Soru Açıklaması
9.
“Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? ...”

(Ahkâf suresi, 33. ayet)


Bu ayet aşağıdaki iddiaların hangisinin cevabıdır?
Doğru Cevap: "B" Ölüyü diriltecek bir güç yoktur.
Soru Açıklaması
10.
Allah onları topladığı vakit, sanki (dünyada) sadece günün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah’ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolu tutmayanlar hüsrana uğramış olacaklar.”

(Yunus suresi, 45. ayet)


Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Mahşer
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.