7. Sınıf Fen Bilimleri: Hücre TEST - 1


Hücre konusu 7. Sınıf Fen Bilimleri test soruları. Online 7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Fen Bilimleri: Hücre TEST - 1
1.
Temel canlılık olaylarının gerçekleştiği, canlının en küçük yapı birimine hücre denir. Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu yapılar ancak mikroskopla görülebilir. Bitki ve hayvanlarda bulunan hücrelerin yapısı farklıdır.

Fen Bilimleri dersinde bitki ve hayvan hücresini tanıtmak isteyen Deniz öğretmen aşağıdaki etkinliği yapıyor;

Bir kürdanın ucunu yanağının içine sürterek, lam üzerinde su damlasının içine batırıyor. Lamın üzerini lamelle kapatarak lamelin kenarına iyot çözeltisi damlatıyor. Hazırladığı preparatı mikroskopta öğrencilerinin incelemesini sağlıyor.

Bu etkinlik sonucunda öğrenciler aşağıdakilerden hangisini gözlemleyebilir?
Doğru Cevap: "B" Yuvarlak yapılı hücre
Soru Açıklaması
2.


Tabloda X, Y ve Z hücrelerinin bulundurdukları organeller verilmiştir.

Buna göre X, Y ve Z hücreleri için aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle ortaktır?
Doğru Cevap: "C" Protein sentezi yapmak
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki şekilde A kümesine bitki hücresinin organelleri B kümesine ise hayvan hücresinin organelleri yazılacaktır.

Buna göre, taralı bölgede hangi organelin adı olamaz?
Doğru Cevap: "A" Kloroplast
Soru Açıklaması
4.


Şekil -l'deki hücre modelinin sembollerle gösterilen bölümlerinin Şekil-ll'deki görevleri tabloya yazılmıştır.

Bu tablonun hangi satırındaki bilgi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
5.


Şekilde gösterilen hücre modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sentrozomları sayesinde bölünür.
Soru Açıklaması
6.
I. Bitki hücresinde az sayıdadır.

II. Hayvan hücresinde çok sayıdadır.

III. Bitki hücresinde büyüktür.

IV. Hayvan hücresinde büyüktür.

Koful ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
7.
Yukarıdaki kavram haritasında X, Y ve Z için;

I. X hem bitki hem hayvanda bulunur.

II. Y'de yaşamsal olaylar gerçekleşir.

III. Z yönetim merkezidir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Ribozom etkinliği artan bir hücreden aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
10.
Hücre zarının görevleri arasında aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Büyük moleküllü besinleri parçalamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.