7. Sınıf Fen Bilimleri: Karışımların Ayrılması TEST - 1


Karışımların Ayrılması konusu 7. Sınıf Fen Bilimleri test soruları. Online 7. Sınıf Fen Bilimleri Karışımların Ayrılması Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Fen Bilimleri: Karışımların Ayrılması TEST - 1
1.


Yukarıda verilen kavram haritasında karışımların ayırma yöntemlerinden bazıları verilirken hata yapılmıştır.

Buna göre kavram haritasından kaç numaralı ayırma yöntemi çıkarılırsa harita doğru olur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
2.


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" fiziksel
Soru Açıklaması
3.


Buna göre aşağıdaki karışım örneklerinden hangisini ayırmak için yoğunluk farkından yararlanılır?
Doğru Cevap: "C" Zeytinyağlı su
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda verilen maddelerin elde ediliş aşamasında hangilerinin buharlaştırma yöntemi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
5.


Buna göre;

I. X -Y karışımı

II. X -Z karışımı

III. Y -T karışımı

IV. Y -Z karışımı

karışımlarından hangilerinin ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılması uygun olur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
6.
Bir katı-sıvı homojen karışımından sadece katı bileşeni elde etmek için hangi yöntem kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Buharlaştırma
Soru Açıklaması
7.


Bu karışımlardan hangileri yoğunluk farkından yararlanarak ayrıştırılabilir?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda bazı karışımlarla ilgili bilgiler verilmiştir.

• K katısı L sıvısında yüzüyor.

• L sıvısı M sıvısında çözünüyor.

• K katısı T sıvısında çözünüyor.

Buna göre bu karışımları ayırmak için kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.


Buna göre;

ı. X -Z karışımı heterojendir.

il. Z-K karışımı heterojendir.

111. X-Y karışımında X ve Y sıvılarının kaynama noktaları birbirinden farklıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
10.


Şekilde ayırma hunisinde bulunan X-Y, Z ve T karışımları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" X-Y karışımını bileşenlerine ayırmak için süzme yöntemi kullanılır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.