7. Sınıf Fen Bilimleri: Kütle ve Ağırlık İlişkisi TEST - 1


Kütle ve Ağırlık İlişkisi konusu 7. Sınıf Fen Bilimleri test soruları. Online 7. Sınıf Fen Bilimleri Kütle ve Ağırlık İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Fen Bilimleri: Kütle ve Ağırlık İlişkisi TEST - 1
1.


Yukarıdaki görsellerde bazı varlıkların hareket yönü ve bu varlıklara uygulanan yerçekimi kuwetinin yönü verilmiştir.

Bu görsellerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Yer çekimi kuvveti, Dünya'nın merkezine yaklaştıkça artar.
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Dünya'nın, üzerindeki varlıklara uyguladığı kütle çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti denir.

1. Havaya atılan top

il. Ağacın dalındaki elma

111. Havada uçan kuş

iV. Gökyüzündeki bulutlar

Buna göre, yukarıdaki varlıklardan kaç tanesi yer çekimi kuvvetinin etkisi altındadır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4.


Şekildeki özdeş dinamometrelerde aynı ortamda tartılan X, Y, Z cisimlerine etki eden yer çekimi kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" X = V = Z
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.


Şekil I deki X cisminin ağırlığı dinamometre ile Şekil il deki K, L, M noktalarında ayrı ayrı ölçülüyor.

Buna göre;

1. X cisminin ağırlığı K, L ve M noktalarında eşittir.

il. X cisminin kütlesi K, L ve M noktalarında aynıdır.

111. X cisminin K, L ve M noktalarındaki ağırlık ilişkisi K > M > L'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III.
Soru Açıklaması
8.


Bu tablodaki aynı ortamda bulunan varlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Cisimlerin kütlelerinin birim Newtondur.
Soru Açıklaması
9.


Kemal bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın her yerinde aynı olup olmadığını araştırmak istiyor. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetini, şekilde numaralandırılmış yerlerde ölçüyor.

Araştırmaları sonucunda aşağıdaki bilgelere ulaşıyor.

I. 1 numaralı yerde cisme etki eden yer çekimi kuvveti en fazladır.

II. 3 numaralı yerde cismin ağırlığı en azdır.

III. Cisim 1 numaralı yerden 4 numaralı yere doğru hareket ettiğinde ağırlığı önce azalır, sonra artar.

Bu bilgilerden yararlanan Kemal aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşamaz?
Doğru Cevap: "C" Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti cismin kütlesi ile aynıdır.
Soru Açıklaması
10.
1. Cisimlerin hepsi birbirlerine kütle çekim kuweti uygular.

il. Dünya'nın cisimlere uyguladığı yer çekimi kuwetinin yönü Dünya'nın merkezine doğrudur.

111. Dünya'nın kütlesi daha büyük olsaydı cisimlere uygulanan yer çekimi kuweti daha az olurdu.

Numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.