7. Sınıf Fen Bilimleri: Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi TEST - 1


Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi konusu 7. Sınıf Fen Bilimleri test soruları. Online 7. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Fen Bilimleri: Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi TEST - 1
1.
"Bir kuvvet etki ettiği cismi uygulanan yönde hareket ettiriyorsa iş yapmış sayılır."

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde cisim üzerine fiziksel anlamda bir iş yapılmamıştır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
3.


Görseldeki cisim sırasıyla I, II ve III ile numaralanmış yerlere taşınıyor.

Buna göre, numaralanmış yerlerde yer çekimine karşı yapılan işler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Sürtünmeler önemsizdir.)
Doğru Cevap: "C" III > I = II
Soru Açıklaması
4.


Buna göre;

1. Murat fiziksel anlamda iş yapmıştır.

il. A-B arasında yaptığı iş, B-C arasında yaptığı işten daha fazladır.

111. Murat aynı kuvveti uyguladığı için A-B ve B-C arasında yaptığı işler eşittir.

verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız 1.
Soru Açıklaması
5.


X, Y ve Z cisimleri yerden kaldırılarak şekildeki konumlara bırakılıyor.

Bu yapılan işler arasındaki ilişki Y > X > Z olduğuna göre,

1. Y ve Z cisimlerinin kütleleri eşittir.

il. Y cismi daha yükseğe çıkarıldığı için cisim üzerinde yapılan iş en fazladır.

111. X cisminin aldığı yol, Z'nin aldığı yoldan daha fazladır.

ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
6.


Buna göre Cem'in fiziksel anlamda iş yapmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yalnız l'de iş yapmıştır.
Soru Açıklaması
7.


Sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda I., II., ve III. şekillerde 10N, 20N ve 30N ağırlığındaki cisimler aynı kuvvetle çekilerek cisimlere 5m yol aldırılıyor.

Buna göre yapılan işler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" I = II = III
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde fiziksel anlamında iş yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III.
Soru Açıklaması
9.
1. hipotez: Alınan yol artarsa fiziksel anlamda yapılan iş artar.

2. hipotez: Uygulanan kuvvet artarsa fiziksel anlamda yapılan iş artar.

Bir öğrenci bu hipotezleri test etmek için aşağıdaki düzeneklerden hangilerini kullanırsa amacına ulaşır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Cisimler durumlarına göre potansiyel enerjiye sahiptir.

I. Fren yapan araba

II. Ok fırlatan yay

III. Gerilmiş lastik

IV. Yüksekten bırakılan top

Buna göre, yukarıdakilerden hangilerinde esneklik potansiyel enerjiye sahiptir?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.