7. Sınıf Matematik: Rasyonel Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme TEST - 2


Rasyonel Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme konusu 7. Sınıf Matematik test soruları. Online 7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Matematik: Rasyonel Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme TEST - 2
1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Her kesir bir rasyonel sayıdır.
Soru Açıklaması
2.


Çizilen sayı doğrusu üzerindeki A sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1,75
Soru Açıklaması
3.
I. Her rasyonel sayı, aynı zamanda bir tam sayıdır.

II. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır.

III. Bir rasyonel sayının paydası sıfır olamaz.

IV. Negatif rasyonel sayı yoktur.

Rasyonel sayılar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" –2,375
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.


Yukarıda belirli bir kurala göre oynanan bir oyuna ait örnekler verilmiştir.

Buna göre b, c ve d rakamlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki tabloda bir kesrin payı ve paydasının alacağı değere göre, ondalık gösterim şeklinde ifade edilişi verilmiştir.

Buna göre yazılan ondalık gösterimlerden kaç tanesi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
9.
Bir rasyonel sayı ondalık gösterime çevrilirken bölme işlemi bitmez ve bölüm belirli sayıların tekrarı şeklinde ilerlerse bunlara devirli ondalık gösterim denir.Yukarıda kısa ve uzun kenar uzunlukları verilen kitapların kısa kenar uzunlukları, uzun kenar uzunluğuna oranlanıyor.

Elde edilen devirli ondalık gösterimlerde kaç numaralı olanın devreden kısmı diğerlerinden daha büyüktür?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
10.
Ondalık gösterimi verilen bir sayı belirli basamağa yuvarlanırken, yuvarlanmak istenen basamağın
sağındaki rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyükse yuvarlanmak istenen basamaktaki
rakam bir artırılır, sağındaki rakamlar atılır, eğer rakam 5'ten küçükse yuvarlanmak istenen basamaktaki rakam aynen kalır, sağındaki rakamlar atılır.

 

Örneğin; 17,58 ondalık gösterimi onda birler basamağına yuvarlanırsa, 17,6 olur.

 

Aşağıda numaralandırılmış dört tane hesap makinesi verilmiştir.Bu hesap makinelerinin altlarında devirli ondalık gösterimleri virgülden sonra yazabildikleri basamak sayıları belirtilmiştir. Bu basamak sayılarını aşan ondalıklı gösterimler verilen basamağa yuvarlanıyor. Örneğin; l numaralı makinede 1,33333333... devirli ondalık gösterimiAşağıda verilen rasyonel sayılar yanında yazan numaralı hesap makinesiyle ondalık gösterime çevrilecektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dört hesap makinesinin ekranında yazan sayılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" 0,6666667
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.