7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Beylikten Cihan Devletine TEST - 1


Beylikten Cihan Devletine konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beylikten Cihan Devletine Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Beylikten Cihan Devletine TEST - 1
1.
• Divan toplantılarında büyük davalara bakardı.

• Padişahın tuğrasını çekerdi.

• Padişahın mührünü taşırdı.

Verilen bu görevleri aşağıdaki divan üyeleriyle eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "C" Defterdar
Soru Açıklaması
2.
Osman Bey vasiyetinde;

“Bizim davamız kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Ben bütün ömrümce İslam’a hizmet için yaşadım. Padişahlık gece gündüz halkı korumak ve Allah’ın lütfuna mazhar olmak içindir.’’ demiştir.

Buna göre; Osman Bey ile ilgili;

I. Devleti’n yargı işlerine baktığı,

II. Temellerini attığı devletin ana prensiplerini açıkladığı,

III. Yapacağı fetihlerin istikametini belirlediği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II.
Soru Açıklaması
3.
I. Murat Germiyanoğulları beyinin kızı ile oğlu Yıldırım Beyazid ile evlendirdi. Bu evlilikle Kütahya Emet ve Tavşanlı çeyiz olarak Osmanlılara geçti.

I. Murat Hamitoğullarından para karşılığı Akşehir, Beyşehir, Seydişehir ve Isparta’yı aldı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I. Murat Anadolu’da Türk birliğinin sağlanmasında barış yolunu seçmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Kuruluş Dönemi’nden itibaren uygulanan iskân politikasının sağladığı kazanımlar için;

I. Fetihler kalıcı hâle gelmiştir.

II. Balkanlarda Türk - İslam kültürü hızla yayılmıştır.

III. Bölge üzerindeki merkezi otorite güçlenmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti zamanında devleti oluşturan halka ---- denirdi.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" reaya
Soru Açıklaması
6.
Osman Bey. Koyunhisar Zaferin’den sonra Marmara Bölgesi’ne hakim olabilmek için Bursa’yı fethetmeye karar verdi. 1320 yılından itibaren askeri seferlerin başına geçmiş olan oğlu Orhan Bey, Bursa’yı kuşattı. Kuşatmaya daha fazla dayanamayan Bursa tekfuru şehri Osmanlılara teslim etmek zorunda kaldı. (1326) Bursa’nın fetih haberini alan Osman Bey bu sırada vefat etti. İpek üretim merkezi ve önemli ticaret yolları üzerinde olan Bursa Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı. Şehre kısa sürede bir çok Türkmen yerleştirildi.

Bu açıklamadan hareketle Bursa’nın fethi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Osman Bey’in vefat etmesine neden olmuştur.
Soru Açıklaması
7.
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda kolayca ilerleyip önemli fetihler yapmasında;

I. Çimpe Kalesi’nin alınması,

II. Ankara Savaşı’nın yapılması,

III. Bizans’ın içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durum

verilenlerden hangileri etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti Rumeli’de fethettiği topraklarda sadece askeri önlemlerle tutunamayacağını bildiğinden köklü tedbirler aldı. Fethedilen yerlere Türk kimliği kazandırmak için öncelikle buralarda Türk nüfusunun arttırılmasına önem verdi. Anadolu’da konargöçer yaşayan Türk topluluklarını ve bazı meslek erbaplarını Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirdi. Yerli halkın inançlarına, dillerine, gelenek ve göreneklerine karışmayarak onları kültürlerini yaşamalarında serbest bıraktı. Uyguladığı ekonomik politikalarla, tekfurların aldığı vergiden daha az vergi aldı ve halkı Osmanlı yönetimine ısındırma siyaseti güttü.

Bu metne göre Osmanlı Devleti iskân politikası ile;

I. Devleti’nin ekonomisine zarar verdiği,

II. Balkanlardaki ilerlemesini kolaylaştırdığı,

III. Balkan topraklarında kalıcı hakimiyet kurmasında etkili olduğu

yargılarından hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
9.
• Osman Bey Dönemi’nde eli silah tutan herkes asker sayılırdı.

• Orhan Bey Dönemi’nde “Yaya ve Müsellem” adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.

• I.Murat Dönemi’nde “Devşirme Sistemi” ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” ordusu meydana getirildi.

Yukarıda Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde ordunun gelişim aşamaları verilmiştir.

Ordu düzenindeki bu gelişmenin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sınırların genişlemesi
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti’nde hayvancılıkla uğraşırlar, şehirlerin et, yağ, yoğurt, tereyağı ve peynir ihtiyaçlarının çoğunu karşılarlardı. Ordunun gıda ihtiyacını karşılamanın yanında nakliye hizmeti de verirlerdi.

Bu açıklamada sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Konargöçerler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.