7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Değişen Dünyada Değişen Osmanlı TEST - 1


Değişen Dünyada Değişen Osmanlı konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Değişen Dünyada Değişen Osmanlı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Değişen Dünyada Değişen Osmanlı TEST - 1
1.
XVIII. yüzyılda Avrupa’dan alınan en önemli yenilik Türkçe eserler basacak bir matbaanın kurulmasıdır. Matbaanın ülkeye getirilmesinde Paris’e elçi olarak giden Yirmisekiz Çelebi Mehmet ve Oğlu Mehmet Sait’in emeği büyüktür. Osmanlı Devleti’nde Rumca, Ermenice, İbranice gibi dillerde eserler matbaalarda basılırken Türkçe eserlerin basılabileceği bir matbaa yoktu. Mehmet Sait Paris’te matbaaları dolaşmış, yurda dönüşünde İstanbul’da İbrahim Müteferrika ile matbaa kurma hazırlıklarına başlamıştı. Devlet adamlarının izniyle matbaa faaliyete geçti. (1727) Matbaada, coğrafya, tarih, askeriye, bilim ve teknoloji alanlarında eserler basıldı.

Bu bilgilerden yola çıkılarak;

I. Devlet adamlarının matbaanın açılmasını desteklediğine,

II. Matbaada farklı alanlarda eserlerin basıldığına,

III. Osmanlı Devleti’nde matbaalarda farklı dillerde eserler basıldığına

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
2.
XVII. yüzyılda yapılan ıslahatların başarıya ulaşmamasında;

I. Halkın ıslahatları benimsememesi,

II. Batının örnek alınması,

III. Baskı ve şiddet uygulanması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
3.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti gerileyen ekonomisini düzeltmek için halktan ve tüccardan yeni vergiler aldığı gibi eski vergileri de arttırmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Ülkede ayaklanmalar çıkmasına
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İlk nüfus sayımının yapılması
Soru Açıklaması
5.
XVII. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde Rumca, Ermenice, İbranice gibi dillerde eserler matbaalarda basılırken Türkçe eserlerin basılabileceği bir matbaa yoktu. Mehmet Sait Paris’te matbaaları dolaşmış yurda döndüğünde İstanbul’da İbrahim Müteferrika ile devlet adamlarının da izniyle matbaa kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak;

I. Osmanlı Devleti Avrupa’yı örnek almaya başlamıştır.

II. Devlet yenilikleri desteklemektedir.

III. Osmanlı Devleti’nin resmi bir dili yoktur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti’nde 1718-1730 yılları arasında “Lale Devri” adı verilen dönem yaşanmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti ilk kez Batı’yı örnek almaya başlamıştır.

Buna göre Lale Devri’ne ait;

I. Avrupa’ya ilk kez geçici elçiliklerin kurulması,

II. Bilim ve tercüme heyetlerinin kurulması, yabancı dillerden tercümeler yapılması,

III. İstanbul’da kumaş ve çini fabrikasının açılması.

yeniliklerden hangileri batının örnek alındığını gösterir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
7.
• XV. yüzyılda Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak isteyen bir padişah yeniçeriler tarafından öldürüldü.

• III. Selim Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmanın mümkün olmadığını düşündüğünden bozulan orduyu düzeltmek için Nizam-ı Cedit Ordusu’nu kurdu.

• II. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı tamamen kaldırıldı.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Tüm karşı çıkmalara rağmen Osmanlı ordusunda ıslahatlar yapılmaya devam edilmiştir.
Soru Açıklaması
8.
III. Selim Dönemi’nde ordunun eski gücüne kavuşturulması için tecrübeli devlet adamlarına “lahya” adı verilen raporlar hazırlatılmıştır. Sağlıklı bir durum tespiti yapıldıktan sonra “Nizam- ı Cedit” adı da verilen ıslahat çalışmalarına başlanmıştır.

Buna göre;

I. Islahatlar planlı ve belirli bir program dahilinde yapılmıştır.

II. Malî alandaki ıslahatlara ağırlık verilmiştir.

III. Islahatlara halkın desteği sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlarda;

• Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmeler göz önüne alınmamıştır.

• Dönemin aydınlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda yapılmıştır.

Bu bilgilerden hareketle;

I. Islahatlar halkın desteğiyle gerçekleşmiştir.

II. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmemiştir.

III. Yapılan ıslahatlar uzun süre geçerliliğini korumuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" I ve III.
Soru Açıklaması
10.
• II. Mahmud Dönemi’nde yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinde yerli tüccarlara kolaylıklar sağlandı.

• III. Selim Dönemi’nde yerli malı kullanılması teşvik edildi.

Bu açıklamalarda söz edilen yenilikler aşağıdaki alanların hangisinde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ekonomi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.