7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Hızlı İletişim Güçlü Toplum TEST - 1


Hızlı İletişim Güçlü Toplum konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Hızlı İletişim Güçlü Toplum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Hızlı İletişim Güçlü Toplum TEST - 1
1.
Medya araçları haber verme, eğitme, eğlendirme, kültür ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlama, eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım etme gibi işlevleri gerçekleştirirken doğal olarak kişiler ve toplum üzerinde de bir etki oluşturur.

Buna göre medya araçlarının;

I. Bireysel ve toplumsal olumlu etkilerinin olduğu,

II. İhtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yeri olduğu,

III. Farklı işlevlere ve özelliklere sahip olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
2.


Bu diyagrama verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Geçmişten Günümüze Haberleşme
Soru Açıklaması
3.
Yapılan araştırmalara göre kitle iletişim araçlarında yayınlanan şiddet içerikli yayınların çocukların davranışlarını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik çalışmalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Çocukların televizyon izlemelerinin yasaklanması
Soru Açıklaması
4.


Bu gazete haberinden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" Çocuklara televizyonda izlenilen programların gerçeklik ve kurgu bakımından ayırt edilmesi becerisinin kazandırılması gerekir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) görevleri arasındadır?
Doğru Cevap: "D" Radyo ve televizyonları denetlemek
Soru Açıklaması
6.
• Medya araçları yayın yaparken toplumun ekonomik ve sosyo - kültürel farklılıklarını dikkate almalıdır.

• Medya araçları yayın yaparken toplumun ortak yönlerini ortaya çıkarmalı, birleştirici ve ortak değerleri geliştirici olmalıdır.

Bu bilgilere bakarak, medya araçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Yayınlarda toplumun farklılıkları ön plana çıkarılmalıdır.
Soru Açıklaması
7.
O akşam büyüklere yönelik bir dizide kavga eden bir çiftin boşandığını gören Miray, anne ve babasının da zaman zaman tartıştığını hatırladı. Onların da boşanacağını düşünen Miray ağlamaya başladı.

Yukarıdaki paragrafta kitle iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki hangi olumsuz etkisinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kurgu ile gerçeği karıştırmaları
Soru Açıklaması
8.
.........................................

Bugün ülkemizin dört bir yanına yayın yapmakla görevli olan kuruluş, 4 ulusal, 5 bölgesel ve 1 yerel radyo kanalıyla tüm yurdu bir ağ gibi örüyor. Dünyanın en ücra köşelerine Türkiye’nin sesini ulaştırıyor. Bu kuruluş, yöneticisinden yapımcısına, sunucusundan teknik elemanına kadar yetişmiş, deneyimli elemanlara sahiptir. Zengin arşivi, bilgisayar destekli yayınları ile Türkiye’nin gözü, kulağı ve sesi oluyor.

Bu açıklamaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Sesimiz Sınır Tanımıyor
Soru Açıklaması
9.
• Türkler de eskiden tellallar önemli haberleri halka açık yerlerde davul eşliğinde bağırarak duyurmuştur.

• Roma’da Roma Senatosu aldığı kararları papirüsten üretilen bir çeşit kâğıda yazıp, senato duvarına astırarak halka duyurmuştur.

Bu açıklamalardan hareketle;

I. İnsanların haberleşme için farklı araçlar kullandığı,

II. Geçmişte de insanların geniş kitlelere ulaşmak istediği,

III. En etkili duyurma yönteminin bağırma olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
10.


Bu Genel Ağ haberinden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Kitle iletişim araçları davranış değişikliğine neden olabilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.