7. Sınıf Sosyal Bilgiler: İnsandan İnsana Giden Yol TEST - 1


İnsandan İnsana Giden Yol konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsandan İnsana Giden Yol Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: İnsandan İnsana Giden Yol TEST - 1
1.
İletişimde bazen insanlar kendileri için zararlı gördükleri ve bu nedenle yapmak istemedikleri bazı işleri yapmak için arkadaşlarının yoğun baskısı altında kalabilir, onları gücendirmemek ve arkadaşlıklarını kaybetmemek için de “evet”, veya “belki” demek zorunluluğu duyabilirler. Bu yüzden de kendilerini sıkıntılı duruma sokabilirler. Aslında gerçek dostlar sevdiklerini zora sokacak teklifl erde bulunmazlar.

Buna göre, iletişimin sağlıklı olabilmesi için;

I. Karşımızdaki insanı zor durumda bırakmamak,

II. Farklı fi kir ve davranışlara saygı duymak,

III. Düşüncelerimizi başkalarına zorla kabul ettirmek

durumlarından hangilerini yapmamız gerekir?
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
2.
İnsan nefes almaya olduğu gibi, iletişime de aynı oranda ihtiyacı vardır. İletişimsizliğin sonuçları, nefes alma konusunda yaşanan olumsuzlukların sonucu kadar etkili olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İletişimin hayatımızda önemli olduğu
Soru Açıklaması
3.
İletişim, sadece konuşmak değildir. Ne söylediğini bilmek, bir şeyi ne zaman ve nerede söylemenin daha uygun ve doğru olacağına karar vermek, konuşurken en uygun sözcükleri seçmek, başkasını olduğu gibi kabul edebilmek becerisidir.

Bu bilgilere göre iletişim ile ilgili olarak;

I. İnsanları yargılamadan anlamaya çalışmaktır.

II. Dili doğru ve düzgün kullanmaktır.

III. Beden dilini en iyi şekilde kullanmaktır.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
4.
İletişim, her canlının hayatında önemli bir yer tutar. Ancak her canlının iletişim kurma yöntemi farklılık göstermektedir. Mesela, bazı hayvanlar birbirlerini koklayarak, bazıları da farklı sesler çıkararak birbirleriyle iletişim kurarlar.

Buna göre;

I. Her canlı, farklı iletişim yollarını kullanır.

II. Doğada sadece insanlar iletişim kurabilirler.

III. Yazının bulunması ile iletişim başlamıştır.

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "D" II ve III.
Soru Açıklaması
5.
Futbol maçında sinirlenen İlker, karşı takım oyuncularıyla tartışmış ancak yanlış yaptığını anlayıp maç sonunda özür dileyerek onların gönlünü almıştır.

İlker’in sorunu çözmek için hangi davranışa sahip olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Hatasını anlama
Soru Açıklaması
6.
Duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. Hayvanlar hareketleriyle, koklaşarak ya da çıkarttıkları bazı seslerle iletişim kurarlarken insanlar çoğunlukla sözlü iletişim kurarlar.

Buna göre;

I. İletişim kurmanın çeşitli yolları vardır.

II. Hayvanların da kendilerine has iletişim yolları vardır.

III. İletişim yalnızca yazılı olarak sağlanabilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
7.
İnsanlar arasında kurulan iletişimin olumlu olduğu bir toplumda;

I. Farklı görüşteki kişilerin birbirine şiddet uygulamaması

II. Hoşgörü ortamının oluşması

III. Gerginlik ve çatışmaların azalması

durumlarından hangilerinin ortaya çıkması beklenir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Ayşe’yi televizyon başında gören annesi “Yine mi televizyon başındasın, derhâl ödevinin başına git.” demiştir. Babası ise “Televizyon izlemek hakkın ama okulda başarısız olmandan korkuyorum.” demiştir.

Ayşe’nin annesinin iletişimini, babasının iletişiminden farklı kılan özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Sözlü iletişim kurması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda iletişim hatalarına örnek olabilecek bazı cümleler yer almaktadır.

• Ağabeyinden özür dilemezsen sana istediğin elbiseyi almam.

• Bilgisayarı kapat, odana git.

• Doğru söyle, sen mi kırdın kumandayı?

• Derhâl kalk, ödevlerini yap.

Buna göre verilen cümleler iletişimi engelleyen aşağıdaki unsurlarla eşleştirildiğinde hangi unsur dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "C" Öğüt vermek
Soru Açıklaması
10.
Derse geç kalan Ali’nin aşağıdaki davranışlarından hangisini sergilemesi iyi bir iletişime örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Sınıftakilere bir şey söylemeden ve izin almadan sessizce yerine oturması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.