7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum TEST - 1


Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum TEST - 1
1.
Amerikan, İngiliz ve Avusturyalı bilim insanları ortak bir raporla dünyanın 10 yıl sonra çevre felaketleri açısından geri dönülmez noktaya geleceğini duyurdu. Çünkü dünya ısınıyor, karbondioksit oranı artıyor, buzul tabakalar parçalanıyor, göller küçülüyor, kurak dönemler uzuyor, ırmaklar kuruyor.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Dünya’da küresel ısınma yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlamaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Araştırmalara göre son 30 yılda dünya üzerindeki doğal kaynakların üçte biri insanlar tarafından tüketildi. Denizlerdeki balıklar, ormanlar ve temiz su kaynakları hızla tükeniyor. Raporun bulgularına göre 350 memeli, kuş, balık ve sürüngen türü de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Bazı türlerin nesillerinin tükendiği veya tükenmek üzere olduğu
Soru Açıklaması
3.
Cansu : ............?........................

Ayşe Hanım : Fosil yakıtların aşırı kullanımı ve sanayi yüzünden atmosfere yayılan karbondioksit miktarı çok fazla. Bu durum doğrudan sıcaklık artışına neden oluyor. ABD dünyanın atmosfere yaydığı karbondioksitin %25’ini tek başına üretiyor.

Yukarıdaki diyalogda Cansu’nun, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayşe Hanım’a hangi soruyu sorduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Dünya neden ısınıyor?
Soru Açıklaması
4.
Dünya, küresel ısınma yüzünden 10 yıl içinde geri dönülmez bir noktaya gelecek. Ormanların, yok olması sonucu çölleşme yaşanacak bu da tarıma yansıyacak, deniz seviyesi yükselecek ve dünya salgın hastalıklarının pençesine düşecektir. Bu felaket senaryoları “korkutucu” fakat gerçektir.

Bu bilgiye göre, küresel ısınma ile ilgili olarak;

I. Sonuçlarının çok ağır olacağı,

II. Tüm dünyanın felakete sürükleneceği,

III. Tarım arazilerinin sular altında kalmaya başladığı,

IV. Küresel ısınmanın dünyayı tehdit eder dereceye ulaştığı

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız III.
Soru Açıklaması
5.
Türkiye, küresel ısınmaya bağlı olarak görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. Üç tarafından denizlerle çevrili olması dağların uzanış yönü gibi özellikleri nedeniyle Türkiye’nin farklı yörelere iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda eklenecektir.

Bu durum karşısında Türkiye’de;

I. Ormancılık

II. Tarım

III. Su kaynakları

alanlarından hangileri olumsuz etkilenecektir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
6.
Çin ve Hindistan’ın yeraltı suları hızlı tükenmektedir. Bu ülkeler yakın gelecekte Himalayalar’daki buzulların erimesi ile dünya tahılların dörtte birini üreten karlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu durum kıtlığa hatta savaşlara neden olabilir.

Bu küresel sorunun çözümü için;

I. Küresel işbirliği şarttır.

II. Sadece sorunun yaşandığı ülkeler dayanışma göstermelidir.

III. Bu amaç için çalışan uluslararası kuruluşlara başvurulmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
7.
Brezilya’nın Ekvator bölgesindeki yağmur ormanların yok edilmesi sadece bu ülkeyi etkilemiyor. Yağmur ormanlarının yok olması yağışların azalmasına atmosferdeki karbondioksit gibi zehirli gazın artmasına ve bu durumda küresel ısınmanın hızlanmasına neden olacaktır. Küresel ısınmanın etkisiyle Karadeniz Bölgesi’nde yağışların artması ülkemizin güneyinde ise azalması beklenmektedir.

Bu açıklamalardan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Küresel ısınmanın tek sebebi yağmur ormanlarının yok edilmesidir.
Soru Açıklaması
8.
Topluma korku salma, insanları korkutma yıldırma eylemlerinin tümü terörizm olarak adlandırılır. Terörizm yüzyıllardan beri devletler için en büyük tehlikelerden birisi olmuştur.

Buna göre terörizmle mücadele etmek için;

I. Uluslararası işbirliği,

II. Güvenlik işbirliği antlaşmaları,

III. Uluslararası dayanışma

verilenlerden hangileri gereklidir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
9.
Yedi milyara yaklaşan dünya nüfusu hızla artmaya devam ediyor. Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarakda tüketimin hızla artması bir yandan dünyanın doğal kaynaklarını bitirirken diğer yandan da pek çok küresel soruna neden olmaktadır. Örneğin; toprak, su ve hava hızla kirlenmekte, atmosferde biriken sera gazları küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır.

Buna göre iklim değişikliği sürecinde;

I. Kuraklık,

II. Sel ve fırtınalar,

III. Çevre kirliliği,

IV. Bulaşıcı hastalıklar

verilenlerden hangileri dünyamızı tehdit etmektedir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
10.
Küresel ısınma atmosfere salınan gazların neden olduğu sera etkisinin sonucunda karada, denizde ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artıştır.

Bu durum;

I. Ormanların artmasına,

II. Binlerce hayvan, bitki türünün yok olmasına,

III. Aşırı sıcaklık ve kuraklaşma gibi diğer meteorolojik afetlerin artmasına

verilenlerden hangilerine sebep olan bir oluşumdur?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.